STU a Volkswagen Slovakia spustia pilotný projekt nového bakalárskeho študijného programu

  • V stredu 6. septembra sa podpisom zmlúv spečatila spolupráca na pilotnom projekte prvého profesijne orientovaného bakalárskeho študijného programu Bakalár v automobilovom priemysle.
foto-z-vyberoveho-konania-na-profesijneho-bakalara-1
Andrea Settey Hajdúchová
  • V stredu 6. septembra sa podpisom zmlúv spečatila spolupráca na pilotnom projekte prvého profesijne orientovaného bakalárskeho študijného programu Bakalár v automobilovom priemysle.

Ľubomír Šooš, dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave, sa nedávno vyjadril na tému množstva nezamestnaných mladých na Slovensku. Za jeden z dôvodov považuje rozdiel medzi poskytnutým vzdelaním a skutočnými potrebami v praxi. „Výsledkom je armáda nezamestnateľných absolventov v odbore, ktorý vyštudovali, na jednej strane a akútny nedostatok kvalifikovaných profesií, ktoré potrebuje priemysel, na strane druhej. Urobme teda niečo, aby sa to zmenilo. O tom je náš spoločný pilotný projekt,“ povedal Šooš.

Tento stav by sa však mohol čoskoro zlepšiť. Už tento akademický rok totiž nastúpi desať študentov do prvého ročníka duálneho bakalárskeho štúdia v automobilovom priemysle. V stredu, krátko po obede, sa uskutočnil podpis rámcovej zmluvy na rektoráte STU.

Podpisovanie zmluvy na Strojníckej fakulte

(zľava: predseda predstavenstva automobilky Volkswagen Slovakia a.s. Ralf Sacht, člen predstavenstva Volkswagen Slovakia pre personálnu oblasť Eric Reuting, dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Ľubomír Šooš a prodekan pre pedagogiku STU František Urban)

Foto: Andrea Settey Hajdúchová

,,Ide o profesijne orientovaný 4-ročný program s nadštandardnou dĺžkou praxe priamo v bratislavskom závode,“ píše sa v tlačovej správe, kde je ďalej citovaný Eric Reuting, člen predstavenstva VW SK pre personálnu oblasť: „Je povzbudivé, že medzi študentmi sa projekt duálneho vysokoškolského vzdelávania stretol s pozitívnym ohlasom. Veríme, že ich dobre pripraví pre potreby praxe a po úspešnom ukončení štúdia sa uplatnia ako naši kolegovia.“

Veľkou výhodou pre študentov bude, že takmer polovicu štúdia bakalárskeho stupňa tvorí prax priamo vo Volkswagen Slovakia. ,,Poslucháčovi počas celého programu prináleží aj mesačné podnikové štipendium v závislosti od dosiahnutých výsledkov,“ prezrádza tlačová správa. Podpisovania zmluvy sa zúčastnili aj viacerí študenti. Niektorých z nich sa spýtali, či im nevadí, že pôjde o dlhšie štúdium. ,,Neprekáža mi to. Verím, že tých rokov navyše viac získam, ako stratím,“ vyjadril sa Jakub Turis.

Foto: Andrea Settey Hajdúchová

Čiastkové zmluvy o spolupráci s automobilkou nadväzujú na rámcovú zmluvu o spolupráci STU a VW SK. Ide tak už o druhú rámcovú zmluvu opäť s platnosťou tri roky. Partneri sa zaviazali k pokračovaniu v spolupráce, ktorá ma už dlhoročnú tradíciu. Hlavnými bodmi je spoločná príprava a organizovanie prednášok odborníkov z praxe z VW SK a ďalšie vzdelávacie projekty zamerané na prax.

Rovnako aj ponuka odborných praxí v automobilke pre študentov či spolupráca pri zadaniach a konzultáciách bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. Tiež účasť zamestnancov a odborníkov z praxe v komisiách pri záverečných skúškach a v neposlednom rade aj podpora a pomoc pri vybavení laboratórií a učební odbornými pomôckami a zapájanie študentov do výskumu a vývoja.

Zaujímavosťou je aj to, že STU a VW podpísali aj zmluvu o výskume bezdrôtového nabíjania elektromobilov, ktorého výsledkom by mala byť prvá bezkontaktná nabíjacia stanica v SR pre elektromobily.

Za pozvánku na udalosť a za všetky promptne poskytnuté informácie o tomto zaujímavom projekte ďakujem Andrei Settey Hajdúchovej, manažérke pre komunikáciu Slovenskej technickej univerzity.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK