Študenti odboru zubného lekárstva nemôžu absolvovať záverečnú prax. Ohrozuje to aj fungovanie zubných ambulancií

  • Študenti posledného ročníka študijného programu Zubné lekárstvo na Univerzite Komenského v Bratislave sa obrátili na médiá s prosbou o pomoc
  • Dôvodom je neumožnenie absolvovania praxe pred štátnicami
  • Problém nevyriešilo ani Ministerstvo zdravotníctva SR a ani Úrad verejného zdravotníctva SR
Unsplash/Jonathan Borba Unsplash/Javier Trueba
  • Študenti posledného ročníka študijného programu Zubné lekárstvo na Univerzite Komenského v Bratislave sa obrátili na médiá s prosbou o pomoc
  • Dôvodom je neumožnenie absolvovania praxe pred štátnicami
  • Problém nevyriešilo ani Ministerstvo zdravotníctva SR a ani Úrad verejného zdravotníctva SR

Kým študenti končiacich ročníkov všetkých ostatných zdravotníckych odborov majú výnimku zo zákazu vychádzania a môžu sa vzdelávať a vykonávať absolventskú prax prezenčne, budúci zubári túto možnosť nemajú.

Ako píšu vo svojom stanovisku študenti 6. ročníka zubného lekárstva na UK v Bratislave, z tohto dôvodu sa už začiatkom februára obrátili na bývalého ministra zdravotníctva SR Mareka Krajčího a na hlavného hygienika Jána Mikasa s oficiálnou žiadosťou o udelenie výnimky. Ich prax bola naplánovaná od 15. 2. 2021 a študenti verili, že ich situácia bude vyriešená v predstihu.

zdroj: Unsplash/Bofu Shaw

Kompetentní nerozhodli

Na zasadnutí vlády bola 13. 2. udelená výnimka zo zákazu vychádzania len študentom 4.,5. a 6. ročníka odboru všeobecné lekárstvo a ostatným zdravotníckym a nezdravotníckym odborom ako ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a urgentná zdravotná starostlivosť.

Na študentov študijného programu zubné lekárstvo sa však zabudlo. „Túto situáciu považujem za veľmi nešťastnú, ba priam diskriminačnú,“ povedal Daniel Kodaj zo zubnej kliniky Dr. Martin.

Neudelenie výnimky spôsobilo zubným ambulanciám, kde s praxou absolventov počítali, problémy. „Do fungovania našej kliniky to výrazne zasiahlo, pretože v čase, keď je nedostatok lekárov, sme rátali s pomocou praxujúcich študentov,“ potvrdil Kodaj.

Pribudlo 1 578 nakazených a desiatky úmrtí. Je jasné o koľko percent zvyšuje riziko úmrtia britský variant

Ďalej pokračuje: „Ak školy kvôli praxi plánujú odložiť štátnice, u nás na klinike im radi pomôžeme. Už niekoľko rokov poskytujeme študentom kvalitnú prax, vďaka ktorej sa už krátko po ukončení štúdia stanú plnohodnotnými stomatológmi.“

Závažný výpadok

Ich výpadok hrozí aj v ďalších mesiacoch, pretože termín záverečnej štátnej skúšky budúcim zubárom už posunuli o niekoľko týždňov a nie je vylúčené, že štúdium neukončia ani do leta. „Absolventov sme plánovali na našej klinike zamestnať. V situácii, keď je nesmierne ťažké nahradiť chýbajúcich lekárov, to bude vážny výpadok,“ upozorňuje zástupca zubnej kliniky.

zdroj: Unsplash/Caroline Im

Študenti 6. ročníka študijného programu Zubné lekárstvo Univerzity Komenského si uvedomujú vážnosť epidemiologickej situácie a mnoho z nich chodí pomáhať na testovania na MOM. „Väčšina ročníka je zaočkovaná už druhou dávkou vakcíny, keďže sa mala začať naša praktická výučba, očkovanie nám bolo odporučené a boli sme zaradení do kritickej infraštruktúry práve kvôli začatiu praktickej výučby,“ uvádzajú študenti v stanovisku.

Zároveň dodávajú, že je dôležité nie len pre nich, ale aj pre pacientov, aby prax absolvovali a ukončili štúdium v riadnom dátume, resp. v súčasnosti už o mesiac neskôr. Tvrdia, že je to dôležité, keďže nedostatok zdravotníckeho personálu je stále veľkým problémom. 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech