Študenti zo Slovenska zaznamenali úspech na olympiáde v USA

 • Študenti zo Slovenska zaznamenali obrovské úspechy na olympiáde I-SWEEEP v USA so svojimi vedeckými projektmi – získali zlato i bronz!
image_1400666796.jpeg
 • Študenti zo Slovenska zaznamenali obrovské úspechy na olympiáde I-SWEEEP v USA so svojimi vedeckými projektmi – získali zlato i bronz!

 

Aj v tomto školskom roku umožnila Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET trom študentom, víťazom celoslovenského Festivalu vedy a techniky, organizovaného každoročne AMAVETom v novembri, zúčastniť sa celosvetovej Olympiády projektov I-SWEEEP – International Sustainable World (Energy Engineering Environment) Project Olympiad, organizovanej v Spojených štátoch, v meste Houston, v štáte Texas, ktorá  sa tento rok uskutočnila v dňoch 30. apríla – 5. mája 2014 a pre týchto mladých vedátorov sa nepochybne stala významným a trvalo dôležitým medzníkom v ich živote.

 

 

Slovenskú republiku a AMAVET na olympiáde I- SWEEEP reprezentovali:

Martin Ferianc z Gymnázia Jura Hronca, Novohradská 3, Bratislava s projektom Aktívna a pasívna rekuperácia vzduchu a tímový projekt študentov Gorazda Štiebera so spoluautorom Gabrielom Nagym z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice s projektom Experimentálne štúdium plazmového výboja v plyne.

Na jednej z najprestížnejších celosvetových Olympiád vedecky zameraných projektov nominovaní študenti obstáli priam výborne. Gabriel Nagy a Gorazd Štieber z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského získali bronzovú medailu v kategórii Energy za svoj projekt Experimentálne štúdium plazmového výboja v plyne a Martin Ferianc obdržal zlatú medailu v kategórii Engineering a súčasne špeciálnu cenu Texasského centra pre supravodivosť – Texasskej univerzity za jeho projekt Aktívna a pasívna rekuperácia, v ktorom skúmal možnosti novonavrhnutého tepelného čerpadla, ktorého princíp si dáva práve patentovať.

Na Olympiáde projektov I-SWEEEP sa v roku 2014 stretlo viac ako 350 súťažiacich zo 60 krajín sveta, pričom boli vybraní z viac ako 1400 prihlásených kandidátov. Čakalo ich viac ako 150 porotcov, profesionálov z rozličných odborov, ktorí ich prísne, ale spravodlivo hodnotili.

Prečo ma téma uchvátila? Odpovedal Martin Ferianc:

„Každý deň počujeme v správach, ako nám dochádzajú fosilné palivá, elektrina a plyn sú čoraz drahšie. Veľa ľudí sa venuje téme znovuobnoviteľnej energie – ako získať energiu z vetra, z vody alebo vymyslieť nejaký iný druh energie.

Nikto sa však nezamýšľal nad tým, ako využiť energiu, ktorá už niekde uložená je – napr. vo vzduchu. Mne napadlo, čo keby som sa pokúsil energiu prečerpávať, a tak ňou šetriť? To by umožnilo znížiť jej spotrebu v domácnosti, ktorá sa využíva na ohrev vody a vykurovanie. Myšlienka prišla, keď som mal otvorené okno a môj otec prišiel do izby s otázkou: “Prečo toľko vetráš? Peniaze a energia, teda celé teplo vychádza von do ulice…”

Zhodou som okolností práve vtedy čítal niečo o rekuperácií v ťažkom priemysle, a tak som sa začal zaoberať riešením, či by sa tento koncept nedal použiť aj v našom obydlí. Čo sa skrýva za týmto cudzím pojmom –  rekuperácia vzuchu? V jednoduchom vyjadrení to znamená znovupoužitie už vynaloženej energie, prečerpaním do čerstvého vzduchu.

Táto téma ma natoľko uchvátila, že som následne urobil niekoľko pokusov, kde sa ukázalo, že uvedený princíp funguje. Dokonca úspora, ktorá by sa pri každodennom využití vytvorila, by pri priemernom rodinnom dome dosahovala až niekoľko desiatok EUR za mesiac. Prečo sa teda  nepustiť do toho prostredníctvom seriózneho projektu?

Veľkou výzvou sa mi stal Festival vedy a techniky usporiadaný za podpory neziskovej organizácie AVAMET. Na ňom som prezentoval už vlastné zostrojené zariadenie, ktoré som napojil na mikropočítač s reguláciou a ovládaním.

Môj prínos na uvedenom podujatí ocenila aj komisionálna porota, ktorá môj projekt vyhodnotila ako najlepší vedecký projekt a podporila ma nomináciou na celosvetovej olympiáde stredoškolákov I – SWEEEP 2014 v Houstone.

Pobyt na uvedenom stretnutí bádateľských projektov v USA mi dal neuveriteľne veľa. Silná konkurencia približne 380 projektov bola dostatočnou motiváciou nielen na precvičenie anglického jazyka pred porotcami, ale aj overením novátorskej myšlienky a životaschopnosti môjho projektu.

Na druhej strane som zozbieral veľmi cenné skúsenosti a informácie, ktoré ma budú inšpirovať v ďalšom rozvoji. Významnými pre mňa sa stali aj nadviazané nové priateľstvá so študentami z rôznych kútov sveta – veď každý zúčastnený predstavoval to najlepšie zo stredoškolskej komunity z danej krajiny.

Záverom by som chcel podčiarknuť, že riešenie uvedeného projektu a zároveň jeho celkové pozitívne vyhodnotenie – zlatá medaila za oblasť energetiky, získaná na I – SWEEEP 2014 v Houstone – sa pre mňa stali neuveriteľným impulzom do budúcnosti, ktorý ma ešte viacej podnietil na nové skúmanie. To budem, predpokladám, môcť využiť nielen počas svojho nastávajuceho vysokoškolského štúdia, ale jeho prínos by sme mohli pocítiť pri zlepšení podmienok života nás všetkých.“ 

Ďalšie Martinové úspechy:

 •    Diplom Sv. Gorazda –  za striebornú medailu v rámci Turnaja mladých fyzikov na  medzinárodnej súťaži v Rakúsku. Je to najvyššie ocenenie, čo môže stredoškolák na Slovensku obdržať. Cena je udeľovaná ministrom školstva vedy, techniky a športu
 •   Cena za najlepší vedecký projekt na Festivale vedy a techniky (ocenenie udelené Dekanom Univerzity J. A. Komenského)
 •   Nominácia na I-SWEEEP 2014 v Houstone, USA
 •   Zenit – 2. miesto v kraji – Programátorská súťaž – programovanie a design webstránok
 •   Nadácia Tatra Banka – prijatie na TUM (Technická univerzita v Mníchove) na exkluzívnu letnú stáž: https://www.tum.de/en/studies/internationale-studierende/summer-school/innovationinformationtechnology/
 •  Esejistická súťaž – Myšlienka – 1. miesto na Slovensku na tému:  Je Facebook zabijakom osobného kontaktu? 
 •  Cena Rektora Paneurópskej VŠ za najlepšiu TOP esej
 •  JuniorInternet – kategória JuniorLEARN – 1. miesto na Slovensku  – www.scolaris.ferianc.eu – Som zakľadateľom edukačného portálu Scolaris pro Scolaris –  pre stredoškolákov (zatiaľ v oblasti fyzika, neskôr plánujeme rozšírenie na matematiku a programovanie)    
 •  Veľvyslanec mladých – 1. miesto na Slovensku http://www.zenskyweb.sk/5-rocnik-velvyslanectva-mladych-blahozelame-ocenenym-studentom (Hlavnou myšlienkou projektu Veľvyslanectvo mladých je dať šancu študentom aktívne sa zúčastniť na riešení problémov nášho okolia s cieľom zlepšiť podmienky mladých žijúcich na Slovensku)
 •  I-SWEEEP 2014 v Houstone – celosvetová zlatá medaila získaná za oblasť energetiky na Medzinárodnej olympiáde pre udržateľný svet. Predstavuje unikátny vedecký veľtrh otvorený pre študentov stredných škôl z celého sveta. Vybrané projekty sa zúčastňujú v troch kategóriách: strojárstvo, životné prostredie a energetika. Tie sú zamerané na udržateľnosť vývoja pre lepší zajtrajšok.
 •  Špeciálne ocenenie Texaského centra pre supravodlivosť v rámci projektu I – SWEEEP 2014

 

Asociácia pre mládež, vedu a techniku je záujmové občianske združenie s orientáciou na mladých ľudí, popularizáciu vedy a techniky, ktoré na Slovensku pôsobí už od roku 1990. Združuje 4000 členov v kluboch na území celého Slovenska. Medzi hlavné aktivity patrí organizovanie Festivalu vedy a technikyčím umožňuje mladým ľuďom, najmä študentom stredných škôl, zúčastňovať sa viacerých medzinárodných súťaží, na ktorých môžu predstaviť výsledky svojej práce skúseným odborníkom a ostatným mladým ľuďom z celého sveta, pričom naši študenti zo Slovenska bývajú na týchto súťažiach veľmi úspešní.

 

Zdroj: amavet.sk, twitter.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech