Štúdia odhalila novú rizikovú skupinu. Riziko ťažkého Covidu majú väčšie ako ľudia s vážnymi diagnózami

  • Nová štúdia amerických vedcov odhalila ďalšiu rizikovú skupinu ľudí, ktorí majú ťažký priebeh Covidu
  • Podľa vedcov sú nimi ľudia, ktorí sú „neustále neaktívni“
  • Práve táto skupina vykázala väčšiu pravdepodobnosť hospitalizácie, väčšiu mieru potreby intenzívnej starostlivosti
  • Vykázali dokonca väčšiu mieru potreby intenzívnej starostlivosti a dokonca aj úmrtí
Covid
TASR/AP, Antonio Calanni
  • Nová štúdia amerických vedcov odhalila ďalšiu rizikovú skupinu ľudí, ktorí majú ťažký priebeh Covidu
  • Podľa vedcov sú nimi ľudia, ktorí sú „neustále neaktívni“
  • Práve táto skupina vykázala väčšiu pravdepodobnosť hospitalizácie, väčšiu mieru potreby intenzívnej starostlivosti
  • Vykázali dokonca väčšiu mieru potreby intenzívnej starostlivosti a dokonca aj úmrtí

Nová štúdia amerických vedcov odhalila ďalšiu rizikovú skupinu ľudí, ktorí majú ťažký priebeh Covidu. Podľa vedcov sú nimi ľudia, ktorí sú „neustále neaktívni“. Štúdia za takých ľudí považuje, tých ktorí boli neaktívni v priebehu dvoch rokov pred pandémiou. Práve táto skupina vykázala väčšiu pravdepodobnosť hospitalizácie, väčšiu mieru potreby intenzívnej starostlivosti a dokonca aj úmrtí, ako tí, ktorí boli fyzicky aktívni. 

Nová štúdia potvrdila, že na zníženie úmrtnosti na koronavírus nepotrebujeme žiaden liek. Stačí jednoduchá vec

Rizikovejšia skupina ako tá s vážnym ochorením 

Chýbajúca fyzická aktivita ako rizikový faktor predbehla mnoho rizikových faktorov, napríklad prítomnosť základných komorbidít, ako je cukrovka, obezita a kardiovaskulárne choroby. Vyššie riziko bolo zaznamenané len u ľudí s pokročilým vekom a anamnézou transplantácie orgánov.

Štúdia publikovaná v British Journal of Sports Medicine skúmala údaje zhromaždené o takmer 50 000 dospelých, ktorí mali koronavírusu v období od januára do konca októbra minulého roka.

zdroj: Unsplash/Chander R

Tím výskumníkov porovnal ich údaje s údajmi o fyzickej aktivite za predchádzajúce dva roky. Ľudia, ktorí týždenne cvičili menej ako 10 minút, boli klasifikovaní ako „trvale neaktívni“.

Vedci porovnali informácie od neaktívnych ľudí s tými, čo dosiahli minimálne 150 minút intenzívnej fyzickej aktivity týždenne, a s ľuďmi, ktorí mali „určitú aktivitu“ každý týždeň od 11 do 149 minút. Práve časový limit 150 minút fyzickej aktivity odporúča vláda Spojených štátov ako zdraviu prospešný vo svojich pokynoch na fyzickú aktivitu. Jedná sa o aktivity strednej intenzity, napríklad rýchlu chôdzu alebo bicyklovanie, prípadne 75 minút intenzívnej aktivity, akou je beh.

Štúdia porovnala riziká fyzicky neaktívnych s aktívnymi 

Okolo siedmich percent dôsledne dodržiavalo pokyny týkajúce sa fyzickej aktivity. Ďalších 15 percent bolo trvale neaktívnych a zvyšok hlásil určitú aktivitu.

Podľa portálu Metro autori zistili, že trvalo neaktívni ľudia mali 2,26-násobne vyššiu šancu na hospitalizáciu v porovnaní s tými, ktorí dodržiavali vládou odporúčaný limit.

Tí, ktorí sa venovali nejakej činnosti, mali 1,89-krát vyššiu pravdepodobnosť prijatia do nemocnice v porovnaní s tými, ktorí dodržiavali vládou odporúčaný limit.

zdroj: Unsplash/Nicholas MacGowan von Holstein

Ľudia, ktorí boli neustále neaktívni, mali 1,73-krát vyššiu pravdepodobnosť prijatia na jednotku intenzívnej starostlivosti v porovnaní s tými, ktorí dodržiavali vládou odporúčaný limit.

Vysoko úmrtia bolo 2,49-krát vyššia u pacientov, ktorí boli neaktívni, v porovnaní s tými, ktorí dodržiavali vládou odporúčaný limit.

Pacienti, ktorí sa venovali nejakej činnosti mali 1,88-krát vyššiu pravdepodobnosť úmrtia ako tí, ktorí dodržiavali vládou odporúčaný limit.

Výsledky sú pozoruhodné, tvrdia autori 

„Zistili sme, že dôsledné dodržiavanie pokynov pre fyzickú aktivitu bolo silne spojené so zníženou pravdepodobnosťou výskytu ťažkého Covid-19 u infikovaných dospelých,“ píšu autori štúdie. „Konkrétne, v porovnaní s tými, ktorí uvádzali, že sú neustále neaktívni, mali tí, ktorí dôsledne dodržiavali pokyny týkajúce sa fyzickej aktivity, nižšiu pravdepodobnosť hospitalizácie, vyžadovania prijatia na JIS a úmrtia na Covid-19.“

„Je pozoruhodné, že dlhodobá neaktivita bola silnejším rizikovým faktorom pre vážny priebeh Covid-19 ako ktorýkoľvek zo základných zdravotných stavov a rizikových faktorov … okrem veku a anamnézy transplantácie orgánu,“ uzatvárajú vedci.

Zdroje: BMJ, Metro

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech