Sústre­diť sa na jeden pro­jekt ale­bo na via­ce­ré? Čo nato miliar­dá­ri?

Luky Gašparík / 23. júna 2014 / Tools a produktivita

Čo mys­lí­te, koľ­kým pro­jek­tom sa venu­jú tí naj­zná­mej­ší “entrep­re­ne­urs”? Jed­né­mu, trom ale­bo pia­tim? Krát­ky pohľad na ich track record mož­no pre­zra­dí via­cej. Mož­no táto info­gra­fi­ka zod­po­vie vašu otáz­ku, či sa veno­vať jed­né­mu pro­jek­tu na 100% ale­bo rad­šej diver­zi­fi­ko­vať rizi­ko na via­ce­ro pro­jek­tov.

 

Krátky pohľad do histórie niektorých z najznámejších podnikateľov:

 

Aký je rozdiel medzi zlým a dobrým podnikateľom? Dve veci - dokážu dotiahnuť niekedy aj na prvý pohľad nie najatraktívnejší projekt do úspešného konca a majú práve tú schopnosť rozoznať, ktoré by týmito úspešnými projektami mohli byť.

 

Určite nejedného z vás trápi otázka, čí sa venovať jednému projektu alebo radšej skúsiť založiť viacero projektov, s tým, že veď "snáď aspoň jeden z nich vyjde".

 

Po prečítaní si tejto infografiky musí byť každému jasné, že s jedným biznisom z vás miliardár asi nebude (pokiaľ sa váš dedo nevolal zrovna John Rockefeller). Podľa štatistiky žije na svete 1426 miliardárov a z toho je 960 "selfmade", zbytok sú povolaním dediči. Z týchto 960 údajne 830 zarobilo svoj majetok tým, že investovalo čas a peniaze do viac ako jedného biznisu. Avšak všetci sa priznali, že nemali nikdy plán, ako sa stať milardármi a brali všetko, ako to chodilo. Treba si však uvedomiť, že na to, aby ste vedeli developovať ďalšie projekty, musíte mať aspoň jeden projekt, ktorý už generuje revenue a je ako-tak stabilný. 

 

Pozrime sa teda, na čom zarobili naši 5 protagonisti:

 

  • Sheldon Adelson - založil v Macau najväčšie kasíno a išiel so svojou spoločnosťou na burzu - iba tento fakt jeho majetok zo 14-násobil
  • Erick Lefkofsky - vlastnil 22% Grouponu v čase, keď išiel na burzu. Toto mu prilepšilo o 2 miliardy dolárov, čo celkom poteší.
  • Marc Cuban - jeden zo spoluzakladateľov Broadcast.com kúpené od Yahoo za 5,6 miliardy dolárov.
  • Elon Musk - pri kúpe PayPalu eBay-om vlastnil niečo cez 22%, no miliardárom sa stal až cez spoločnosť Tesla, ktorej hodnota sa odhaduje na 5,82 miliardy - tu vlastní Elon viac ako 32% spoločnosti.
  • Richard Branson - jeden z najznámejších boháčov. Svoje miliardy zarobil hlavne prostredníctvom svojich leteckých spoločností Virgin Atlantic/Australia a America. Druhým zdrojom revenue mu boli nahrávacie štúdia, ktoré predal za slušných 900 miliónov dolárov.

 

Aj keby sa z vás tí miliardári nemali stať, nevešajte hlavu. Peniaze nie sú všetko!!!

 

 

Richard ako letuška

 

 

Zdroj: fundersandfounders.com

Pridať komentár (0)