Tech­no­ló­gie sa vyví­jajú neuve­ri­teľne rýchlo: Cena tohto smart­fónu je dôka­zom

Martin Bohunický / 9. apríla 2016 / Tech a inovácie

Za cenu tohto smart­fónu si v minu­losti dostal naozaj nekva­litné zaria­de­nie. Ale dnes? Úplne iná story.

Máme plné zuby tra­dič­ných zna­čiek, ktoré si dávajú k cene nezmy­selné pri­rážky. V Číne vzni­kajú kva­litné značky ako huby po daždi a ponú­kajú špič­kové smart­fóny za ceny, pri kto­rých zostáva rozum stáť. Medzi takéto značky patrí naprí­klad Oppo, Meizu, Xia­omi alebo aj Ver­nee.

A práve posledná meno­vaná značka pri­pra­vila nový mid-range mobil Apollo Lite, kto­rého cena vyráža dych.

558-1

foto: Ver­nee

Ver­nee si rýchlo zís­kava fanú­ši­kov a Apollo Lite je ďal­ším veľ­kým kro­kom k vstupu medzi “čín­sku elitu”. Čím je tento mobil tak špe­ciálny? Cenov­kou 175 eur pri vyni­ka­jú­cich špe­ci­fi­ká­ciach.

Apollo Lite má pod “kapo­tou” prvý desať-jad­rový chip­set, známy pod menom Helio X20. Dopĺňa ho 4GB RAM a 32 GB inter­nej pamäte. Disp­lej má 5,5 palca a roz­lí­še­nie 1080p. Vzadu náj­deš kameru s roz­lí­še­ním 16 mega­pi­xe­lov, pre sel­fie poslúži predná kamera s 5 mega­pi­xelmi.

vernee-apollo-lite-4-1024x576

foto: Ver­nee

Ako je pri čín­skych znač­kách bežné, môžeš pou­žiť dve SIM karty, je tu USB-C port a mobil poháňa Android 6.0 Marsh­mal­low.

zdroj: gizmochina.com, titulná foto: worldtop9.com

Pridať komentár (0)