Tesla model X už na ces­tách

Lukáš Gašparík jr. / 24. marca 2015 / Tech a inovácie

SUV od Tesly je už na spad­nu­tie. Potvr­dzuje to aj video, na kto­rom bola Tesla model X zachy­tení pri tes­to­va­cej jazde už v bež­nej pre­mávke.

Tesla model X má byť čisto elek­trické SUV. Jeho pred­sta­ve­nie je plá­no­vané na druhú polo­vicu roka 2015, avšak pozor­nému vodi­čovi sa ho poda­rilo zachy­tiť pri tes­to­va­cej jazde už teraz. Auto­mo­bil bol zachy­tený na diaľ­nici v blíz­kosti Palo Alto v Kali­for­nii.

O SUV od Tesly sme už písali, preto, ak sa chcete dozve­dieť viac, klik­nite SEM.

zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)