Tieto slovné úlohy dokáže z hlavy vyrátať aj piatak. Zvládneš to aj ty?

  • Matematika bola, je a bude strašiakom mnohých z nás
  • Dokážeš tento kvíz zvládnuť na 100 %?
kvíz, matematika
Unsplash/Ben White, Greg Rosenke
  • Matematika bola, je a bude strašiakom mnohých z nás
  • Dokážeš tento kvíz zvládnuť na 100 %?

Matematika bola nočnou morou mnohých z nás. Násobenie, delenie, sčítanie a odčítanie boli ešte jednoduché, no keď na scénu prišli zlomky a slovné úlohy, priniesli so sebou bolesti brucha a strach zo skúšania.

Do tohto kvízu sme vybrali 10 slovných úloh, ktoré by si mal zvládnuť vyrátať bez papiera a pera. S tými najťažšími sa stretávali piataci na základnej škole. Dokáž, že ti nerobia problém a s týmto kvízom si hravo poradíš. 

Po tridsiatich kilometroch je cyklista v jednej pätine pretekov. Aké dlhé sú celé preteky?

cyklistické preteky Unsplash/Markus Spiske
Správne! Nesprávne!

30=y÷5 y=5⋅30y=150 kilometrov

Koľko štvorcových metrov podlahoviny je potrebných do miestnosti tvaru obdĺžnika s rozmermi 3,5 m a 4,5 m?

tenisky na podlahe Unsplash/Neven Krcmarek
Správne! Nesprávne!

a=3,5 m b=4,5 m S=a⋅b=3,5⋅4,5=15,75

Naša trieda ma rozmery 7 m na šírku a 13 m na dĺžku. Aký je jej obsah?

trieda plná študentov Unsplash/Kenny Eliason
Správne! Nesprávne!

a=7 m b=13 m S=a⋅b=7⋅13=91 metrov štvorcových

Kolóna áut na hraničnom priechode bola dlhá 1 km a 320 m. Každé auto zaberalo priemerne 6 metrov. Koľko áut mohlo byť v kolóne?

kolóna áut Unsplash/Shun Idota
Správne! Nesprávne!

a=1⋅1000+320=1320 m b=6 m n=a÷b=1320÷6=220

Kamila a Kristína si vymieňali známky. Kristína dala Kamile pri tejto výmene 24 známok. Po výmene mala Kamila o 7 známok menej ako na začiatku. Koľko známok dala pri tejto výmene Kamila Kristíne?

poštové známky Unsplash/Ali Bakhtiari
Správne! Nesprávne!

x=24+7=31

Myslím si číslo. Jeho hodnota sa rovná súčtu trojnásobku čísla 12 a čísla 9. Aké číslo si myslím?

emoji Unsplash/Markus Winkler
Správne! Nesprávne!

x=3⋅12+9=45

Miro nazbieral 294 kg broskýň a rozdelil ich do 42 prepraviek. Koľko kg broskýň bolo v jednej prepravke?

broskyňa Unsplash/Luann Hunt
Správne! Nesprávne!

m = 294 kg n = 42 x=m÷n=294÷42=7 kg

Myslím si číslo. Od jeho trinásťnásobku odčítam 97 a získam číslo 46. Aké číslo si myslím?

rozmýšľajúca žena Unsplash/Magnet Me
Správne! Nesprávne!

13x−97=46 13⋅x−97=46 13x=143 x=143/13=11x=11

Šesť pretekárov dobehlo do cieľa behu na 100 metrov. Pre ich poradie platí: Cyril skončil pred Filipom, ale za Borisom. Boris skončil za Andrejom. Dušan bol pred Andrejom, ale za Emilom. Aké bolo poradie na prvých troch miestach?

pretekári, beh Unsplash/Steven Lelham
Správne! Nesprávne!

Pretekári dobehli do cieľa v tomto poradí: Emil, Dušan, Andrej, Boris, Cyril a Filip.

Peter spal 635 minút. Ráno sa zobudil o 7:15. O koľkej večer išiel spať?

zobúdzajúca sa žena Unsplash/Kinga Cichewicz
Správne! Nesprávne!

635=6⋅10+35 min 15<35 min m=15−35+60=40 min h=7+24−(10+1)=20 h x=20:40

Tieto slovné úlohy dokáže z hlavy vyrátať školák. Zvládneš to aj ty?
Výborná práca!

Maturitá skúška

Slovné úlohy, ktoré sme do tohto kvízu dali, ti nerobili problém. Zvládol si ich bravúrne.
Môže byť.

maturita

Niektoré otázky boli náročnejšie a je možné, že ti robili problémy. Aj napriek tomu si však dosial veľmi dobrý výsledok.
Slabé.

maturita

Matematika asi nie je tvoja silná stránka. To však nevadí, tvojou silnou stránkou môže byť napríklad pravopis.

Zdroj: Hackmath.net

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá