Tipy a triky ako získať aj toho najnáročnejšieho investora

 • Nájdenie investora vôbec nie je jednoduchá úloha. Na druhú stranu, úspešné spoločnosti ako Airbnb, Facebook, Google, Twitter, Uber a mnohé ďalšie rýchlorastúce startupy nám dokazujú, že je to možné.
rawpixel-com-315189eded
unsplash.com
 • Nájdenie investora vôbec nie je jednoduchá úloha. Na druhú stranu, úspešné spoločnosti ako Airbnb, Facebook, Google, Twitter, Uber a mnohé ďalšie rýchlorastúce startupy nám dokazujú, že je to možné.

Pár poznámok na úvod

Predtým ako začneš pre svoju novú spoločnosť hľadať investora, ubezpeč sa, že rozumieš nasledujúcim kľúčovým konceptom.

Po prvé, veľké množstvo práce je potrebné spraviť ešte predtým, ako začneš čo i len uvažovať o spôsoboch ako nalákať potenciálneho investora.

Okrem ostatných aktivít si musíš definovať konkrétnu speňažiteľnú bolesť zákazníka, na ktorú tvoj biznis poskytne riešenie. Musíš identifikovať veľkosť a jedinečné potreby medzery na trhu, v ktorej sa budeš pohybovať. Ďalej bude potrebné testovať a kontrolovať nápad produktu a na záver zostaviť základnú verziu finálneho produktu.

Po druhé, musíš chápať ekonómiu, ktorá úzko súvisí s behom startupu. Pri najmenšom určite poznať metriky, ktoré sa pravidelne meriavajú.

Po tretie, je dôležité, aby si porozumel rôznym potrebám, očakávaniam a možnostiam jednotlivých druhov investorov.

Murray Newlands poskytuje veľmi nápomocný opis 6 typov investorov: priatelia/rodina, anjeli, super anjeli, VC, investičný bankári, crowdfunderi.

Zdokonaľ svoju prezentáciu

Je dôležité, aby si mal pripravenú jednu vetu, ktorá zhrnie podstatu tvojho biznisu a predá ťa pred publikom. Niektorí investori počujú nespočetné prejavy každý deň. Ak chceš vystúpiť z radu svojich protivníkov, musíš sa prezentovať jasne, zmysluplne a pôsobivo. Do jednej vety musíš zhrnúť dôvody, prečo by ťa mal investor financovať, vyhýbaj sa módnym slovám (tzv. buzzwords) a nepoužívaj zbytočný technický žargón. Dôležité je zdôrazniť jedinečnosť riešenia, ktoré ponúkaš, na aký problém poskytuješ riešenie a na akú skupiny potenciálnych zákazníkov sa zameriavaš.

Tu je jednoduchý  vzor navrhnutý Adeom Ressim na prípravu jednej vety, kktorá predá tvoj startup.

Moja spoločnosť …(meno spoločnosti)… vyvíja …(definovaná ponuka)…, aby pomohla …(definovaná cieľová skupina)… …(riešiť problém)… s …(tajná omáčka)… .

Ressi uviedol príklad: ,, Moja spoločnosť, Founder Institute, vyvíja tréningový a mentoringový program na pomoc podnikateľom v zakladaní nových startupov a tvorení zmysluplných technologických spoločností s akciovým podielom, ktorý umožňuje partnerskú podporu.“

Praktické kroky, ako nájsť investorov

 • Najskôr zmapuj internetové zdroje. Hľadaj potenciálnych investorov aj podobné startupy ako máš ty, aby si získal prehľad.
 • Vytvor si zoznam potenciálnych investorov.
 • Na zozname by malo byť 30-50 odborníkov, ktorých by mohla zaujímať tvoja spoločnosť.
 • Ak zostavuješ zoznam prvýkrát, je dôležité rozhodiť siete ďaleko a zoznam by mal byť teda čo najdlhší.
 • Mená a kontakty môžeš ukladať do bežnej tabuľky pre väčšiu prehľadnosť.
 • Hľadaj vo svojich profesionálnych aj súkromných kruhoch.
 • Keďže si investori vypočujú toľko rečí, často si cenia spoločnosti, ktoré sa predstavia pri osobnom kontakte.
 • Keď už máš zoznam potenciálnych investorov, prejdi ho meno po mene a zisťuj, či nemáte nejakého spoločného známeho.
 • Predtým ako požiadaš svojho známeho, aby ťa predstavil investorovi, predstav svoj biznis najprv jemu. Tým ho presvedčíš, že čas strávený s tebou nebude stratený.
 • Zúčastňuj sa meetupov a eventov, aby si mohol potenciálnych investorov stretnúť osobne.

Potreba spoznať investora

Bez ohľadu na to, ako si sa s investorom skontaktoval, akákoľvek informácia o ňom, ti môže pomôcť pri príprave reči. Čím viac informácii o investorovi budeš mať, tým špecifickejšie budeš môcť adresovať osobné potreby konkrétneho investora, čím sa zvýši tvoja šanca na úspech.

O investori získavaj informácie najskôr prostredníctvom známych a priateľov. Z ich rozprávania sa môžeš o človeku veľa dozvedieť. Neskôr skús hľadať informácie online.

Zostav zoznam spoločností, do ktorých potenciálny investor vrážal peniaze v minulosti. Ak má blog, prečítaj si ho, aby si zistil, s akými problémami sa stretáva a s akými ľuďmi spolupracuje.

V skratke, nikdy nechoď na stretnutie s investorom „naslepo“.

Zistiť, či je investor pre teba ten pravý sa dá z troch rôznych perspektív.

Vzťahy: Aký vzťah očakávaš medzi sebou, svojou spoločnosťou a investorom? Naznačuje investorova minulosť, že sa bude chcieť zapájať do diania spoločnosti, v ktorej má vložené peniaze? Je pravdepodobné, že sa bude snažiť pôsobiť ako poradca alebo si bude držať radšej odstup?

Funkčné možnosti: Vďaka čomu veríš, že tento konkrétny investor má vhodné skúsenosti a známosti, aby pomohol tvojmu konkrétnemu startupu rásť?

Zameranie: Aké sú dôkazy toho, že sa potreby tvojej spoločnosti a to, čomu sa venuje, zhodujú s minulosťou, možnosťami a zameraním investora?

Ako poslať dokonalý email

Investori dostávajú tisíce mailov každý týždeň. Väčšina z nich pochádza od neznámych ľudí, s ktorými sa nikdy predtým neskontaktovali. Taká záplava správ spôsobuje, že investori jednoducho väčšiu časť ignorujú. Na týchto pár vecí si treba dať pozor pri písaní emailu.

ÁNO, oslovuj investora jeho menom, odkazuj sa na prípady z jeho minulosti, vysvetľuj prečo je práve on ten pravý

ÁNO, obmedz svoj email na 5-7 viet

ÁNO, vyskúšaj rôzne predmety (nadpisy) emailu, neustále ich vylepšuj

ÁNO, ak do 7-10 dní nedostaneš odpoveď, neboj sa ozvať znovu

NIE, neposielaj rovnaké správy viacerým investorom

NIE, nepíš dlhé detailné správy s využitím zbytočne zložitého jazyka

NIE, neobťažuj investorov tým, že im budeš posielať veľké množstvo otravných správ

Email by mal obsahovať:

 • Pár gramaticky správnych, jednoduchých, relevantných viet
 • Videá a fotky produktu alebo url odkaz na iné zdroje.
 • Slušná žiadosť o stretnutie na mieste a v čase podľa príjemcovho uváženia.

Zdokonaľ svoju reč

Keď už máš dohodnuté stretnutie s investorom, natrénuj si, ako sa na stretnutí predáš.

Investori si pri posudzovaní spoločnosti kladú tieto otázky:

 1. Adresuje produkt/služba tejto spoločnosti potreby rastúceho trhu?
 2. Dokáže spoločnosť dostatočne rýchlo doručiť produkt a využiť tak svoju trhovú príležitosť?
 3. Má spoločnosť výhodu oproti konkurencii?
 4. Dokáže tím manažmentu pracovať s výstupmi z predchádzajúcich otázok?

Tu sú podstatné prvky dobrej prezentácie:

Zaujmi

Vyhýbaj sa klišé. Spomeň zaujímavý technický fakt.

Problém

Identifikuj väčší problém. Čím väčšia speňažiteľná bolesť zákazníka, tým väčšie šance na úspech. Nechaj investora súcítiť s problémom tvojich potenciálnych zákazníkov.

Jedinečná hodnota

K veľkým problémom už obvykle existuje viacero riešení. Zdôrazni, ako sa tvoje riešenie líši od ostatných . Je efektívnejšie? Lacnejšie? Jednoduchšie?

Trh

Poskytni investorovi dôkladnú analýzu. Využi štatistiky a grafy ako vizuálne pomôcky.

Tím

Pamätaj, že investori vkladajú peniaze vždy do ľudí. Nápady bez ľudí, ktorí by ich zrealizovali, sú bezcenné. Je dôležité ukázať investorovi, že tím v spoločnosti vie spolupracovať a je schopný.

zdroj: medium.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK