TOP 5 anti­ví­ru­sov, kto­ré môžeš mať úpl­ne zadar­mo!

Rišo Néveri / 31. júla 2015 / Business

Kaž­dý dru­hý deň číta­me sprá­vy o novom hac­ku, víru­se ale­bo bez­peč­nost­nej die­re. Sta­čí poze­rať seriá­ly, či fil­my na pofi­dér­ny­ch strán­ka­ch s drzý­mi rekla­ma­mi a počí­tač si infi­ku­ješ behom sekúnd. Exis­tu­je však rie­še­nie v podo­be anti­ví­ru­so­vý­ch prog­ra­mov, kto­ré síce čas­to sto­ja viac ako by sme chce­li, ale exis­tu­jú aj prog­ra­my zadar­mo. Kto­ré sú to?

 

AVG AntiVirus FREE

České AVG patrí k jednej z najznámejších značiek v tomto odbore. Na trhu majú prirodzene aj komplexné riešenie, za ktoré si zaplatíte, ale táto verzia je dostupná zadarmo. Keďže ide o program od českých bratov, je prístupný aj v slovenčine. AVG ti na internete chráni identitu a kontroluje facebookový profil, čo v konkurenčných programoch bez poplatku nenájdeš. Taktiež dostane pod kontrolu tvoju poštu, avšak aktívna kontrola ti ukrojí z výkonu počítača a práve preto by si sa mal obzrieť po iných programoch, ak je tvoj počítač pomalší.

 

 

Avast Free Antivirus

Antivirák od Avastu ti analyzuje sieť a obmedzuje vyskakovanie nežiadúcich okien. Ako väčšina programov, dostane pod kontrolu zastaralé aplikácie, v ktorých sa môžu vyskytnúť bezpečnostné medzery. Medzi špecializované funkcie patrí napríklad kontrola prehliadačov, ktorá ťa ochráni pred nebezpečnými doplnkami.

 

 

Panda Free Antivirus

Jedná sa o antivírus, ktorý výrobca uvádza ako "antivírus v cloude." Počítač kontroluje aj bez pripojenia, avšak jeho primárne funkcie sú zamerané na online svet. Práve vďaka cloudovej konfigurácii je Panda v kontrole inštalovaných programov veľmi rýchla a behom pár sekúnd potvrdí bezpečnosť súboru. Ak používaš často perifériá ako USB kľúče, určite využiješ ochranu pred infikovaním z týchto zariadení, na ktorých sa často nachádzajú skryté kódy pripravené na spustenie automaticky po pripojení.

 

 

Bitdefender

Na tohto výrobcu až nezvyčajne jednoduchá aplikácia na ochranu počítača, ktorej kompaktný dizajn spočíva v plne automatickom chode, čoho výhodou je aj veľmi nízke zaťaženie výkonu počítača. Bitdefender je teda vhodný aj pre pomalšie počítače a ak hľadáš program, ktorý bude fungovať bez toho aby si ho musel manuálne spravovať a aktualizovať, je pre teba ideálny.

 

 

Eset Smart Security

Ak by si mal chuť vyskúšať niečo naše - slovenské, ESET ponúka 30 dňovú skúšobnú verziu svojho programu, ktorá patrí medzi špičku na trhu. Obsahuje bezpečnostnú bránu, chráni pred spamom, vírusmi a ponúka aj Rodičovskú kontrolu. Možno sa ti takéto komplexnejšie riešenie zapáči a nakoniec sa rozhodneš pre plnú verziu.

 

 

Pridať komentár (0)