TOP 9 fun­ny videí z Izra­e­la

Luky Gašparík / 9. júla 2014 / Lifehacking

Izra­el je zná­my ako kolís­ka nie­kto­rý­ch z najús­peš­nej­ší­ch star­tu­pov na sve­te. Okrem toho, že tu majú R&D cen­trá tie naj­výz­nam­nej­šie fir­my sve­ta, tak tu pra­cu­jú aj jed­ny z tých naj­ši­kov­nej­ší­ch mar­ke­té­rov a copy­wri­te­rov vôbec. Veď pre­svedč­te sa sami.

Izraélski marketéri už dávno pochopili, že cesta k úspechu perfektného odpromovania produktu alebo nápadu je humor. Preto nebolo vôbec zložité vybrať zopár vtipnejších videí. Pripravte sa na poriadny úlet, lebo uvidíte od neuveriteľnej Bar Rafaeli, až po fejkového prekladateľa z Mandelovho pohrebu :).

 

Sensibo

 

LiveLens

 

 

WikiBrains

 

Pressi

 

Yeevo

 

 

MyCheck

 

Yoovi

 

PowerUp Toys

 

Soluto

 

 

Pridať komentár (0)