Toto zákonodarcom naozaj nevyšlo: Poznáme výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2018

  • Tento rok bolo do ankety Byrokratický nezmysel roka nominovaných až 66 opatrení
  • Prvé miesto tentokrát získalo niečo, čo je v zahraničí úplnou samozrejmosťou a mnoho podnikateľov verí, že sa onedlho stane minulosťou
  • Veľkou záťažou pre biznis je napríklad aj duplicitné "papierovanie" či zamotaný Zákon o odpadoch
MyRecipes
  • Tento rok bolo do ankety Byrokratický nezmysel roka nominovaných až 66 opatrení
  • Prvé miesto tentokrát získalo niečo, čo je v zahraničí úplnou samozrejmosťou a mnoho podnikateľov verí, že sa onedlho stane minulosťou
  • Veľkou záťažou pre biznis je napríklad aj duplicitné "papierovanie" či zamotaný Zákon o odpadoch

Aké nezmysly podnikatelia nominovali v roku 2018

Podnikatelia nominovali do tohtoročnej ankety Byrokratický nezmysel roka 66 námetov. V celkovom počte nominácií dominovali opatrenia v kompetencii rezortu práce a sociálnych vecí nasledované opatreniami v kompetencii rezortu financií a finančnej správy. Z hľadiska obsahu nominovaných nezmyslov približne jednu tretinu tvorili duplicitné povinnosti. Vo finálovej desiatke ich reprezentujú duplicitné zapisovanie konečných užívateľov výhod do dvoch registrov a povinnosť podnikateľov nahlásiť daňovému úradu podnikateľský účet.

Ktoré nezmysly bodovali?

O víťazovi rozhodlo on-line hlasovanie, ktoré prebiehalo od 19.11.2018 do 26.12.2018 a zapojilo sa doň celkovo 1 919 respondentov. Byrokratickým nezmyslom roka 2018 je neexistujúca možnosť majiteľa gastronomickej prevádzky (napr. kaviarne) umožniť zákazníkom vstup so zvieratami. Svojho domáceho miláčika tak nemôžu vziať zo sebou ani na letnú terasu, a to ani v prípade, že by bola prevádzka určená napríklad výlučne pre psíčkarov.

„Víťaz tohtoročnej ankety je príkladom opatrenia, ktoré neúmerne zasahuje do slobody podnikania a zbytočne obmedzuje majiteľov gastronomických prevádzok. Navyše Slovensko aj v tomto prípade zakazuje niečo, čo je v zahraničí bežne povolené,“  hovorí Ján Solík zo Združenia mladých podnikateľov Slovenska, ktoré je vyhlasovateľom ankety. „Riešením je umožniť majiteľom označiť, či do ich prevádzky majú zvieratá povolený vstup a nechať zákazníkom možnosť slobodne sa rozhodnúť, či takúto prevádzku navštívia. Obdobne, ako sú zreteľne označené možné riziká pri konzumácii tataráku a je na zákazníkovi, či si ho dá,“ dodáva Solík.

Druhé miesto získala povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaní s nimi. Každá právnická osoba totiž má povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaní s nimi. Táto povinnosť sa týka odpadu vo všeobecnosti, nielen nebezpečného odpadu alebo veľkého množstva odpadu. Znamená to, že podnikateľ by mal evidovať každý kus odpadu, napríklad aj obaly z kancelárskych potrieb. „Absurdity, ktoré obsahuje zákon o odpadoch, posledné roky obsadzujú prvé priečky v našej ankete, no napriek niekoľkým novelám podnikatelia márne čakajú na zásadnú zmenu tejto legislatívy k lepšiemu,“ hovorí Ján Solík.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: poduzetnica.hr

Tretiu priečku obsadila absurdná byrokracia pri kontrolách Sociálnej poisťovne. Tá na jednej strane od firiem vyžaduje pri kontrolách doklady, ktoré sama má a na druhej strane musia zamestnávatelia po skončení kontroly a po prijatí opatrení vypracovať písomnú správu o splnení opatrení a o vyvodení dôsledkov voči zamestnancom zodpovedným za tieto nedostatky. Takáto povinnosť neexistuje pri žiadnej inej inštitúcii a za jej nevypracovanie hrozí ďalšia kontrola.

Len s tesným odstupom skončilo na štvrtej priečke opatrenie, ktorým „zabodovalo“ Ministerstvo pôdohospodárstva. Ide o zákaz používať suroviny od drobných pestovateľov na podnikanie. Tie možno použiť iba na predaj výrobkov vo vlastnom zariadení. Čiže ak má o produkt vyrobený aj z domácich surovín záujem iná firma, nemôže jej ho nikto predať.

„Ministerstvo pôdohospodárstva by malo prestať blúzniť o fonde na podporu domácich výrobcov a zavádzať kvôli nemu nové dane. Namiesto toho by malo podporiť domácich výrobcov zauditovaním zbytočnej byrokracie v rezorte a jej následným zrušením. A začať možno okamžite, zrušením byrokratického nezmyslu zakazujúceho predaj výrobkov drobných farmárov,“ konštatuje Ján Oravec, prezident Združenia podnikateľov Slovenska.

„Verím, že aj anketa Byrokratický nezmysel roka prispeje k tomu, aby sa kompetentní zamysleli nad legislatívou, ktorú vytvárajú a nad absurdnosťou niektorých predpisov. Ako daňoví poradcovia negatívne vnímame to, že častokrát chýba odborná diskusia k návrhom zákonov a neberú sa do úvahy argumenty,“ dopĺňa Jozef Danis, prezident Slovenskej komory daňových poradcov.

„Politici dennodenne „obšťastňujú“ podnikateľov záplavou zákonov. Tým však väčšinou podnikaniu nepomáhajú, ale naopak mu škodia. Verím, že jedného dňa sa nám podarí spomaliť a skvalitniť proces prijímania nových zákonov. A dovtedy je tu aplikácia BiznisInfo, ktorá je vítaným a užitočným kompasom pre podnikateľov, ktorým pomáha orientovať sa v legislatívnej smršti, ktorej dnes musia čeliť,“ dodáva na záver Oravec.

Zdroj: TS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK