Trnka zrenovoval chátrajúcu pamiatku v rodnej Trnave. Získal za to ocenenie

  • Miroslav Trnka od mesta Trnava odkúpil dom v žalostnom stave
  • Pamiatku nechal kompletne obnoviť
  • Dôkazom o výnimočnej práci je toto prestížne ocenenie
trnka2
ESET, pamiatkaroka.spp.sk
  • Miroslav Trnka od mesta Trnava odkúpil dom v žalostnom stave
  • Pamiatku nechal kompletne obnoviť
  • Dôkazom o výnimočnej práci je toto prestížne ocenenie

Je hodné obdivu, keď ľudia venujú svoj čas a prostriedky na obnovu významných budov a pamiatok. Naokolo totiž môžeme vidieť množstvo príkladov, ako to vyzerá, keď je osud kedysi dôležitých stavieb verejnosti aj štátu ľahostajný. Meštiansky dom v Trnave na Trojičnom námestí je národnou kultúrnou pamiatkou. Je totiž odkazom na stredovekú Trnavu a patrí do stredovekého jadra mesta v centre pamiatkovej rezervácie.

Napriek tomu, že ide o cenný objekt, vplyvom času a nečinnosti jeho stav pomaly upadal. Zakladateľ ESETu Miroslav Trnka, ktorý je trnavským rodákom a nepochybne ho motivoval osobný vzťah k mestu, v roku 2012 schátranú stavbu od mesta odkúpil a pustil sa do kompletnej obnovy. Ešte pre piatimi rokmi bol meštiansky dom v žalostnom havarijnom stave a časti domu hrozilo kvôli narušenej statike zrútenie. Dnes je ozdobou námestia aj celej Trnavy.

Rekonštrukcia bola náročná, jej realizáca trvala tri roky a snažili sa pri nej zachovať historickú hodnotu stavby aj mnohé originálne kamenárske, stolárske či kováčske prvky pochádzajúce už z obdobia stredoveku. Výsledok je úchvatný. To všetko vďaka Trnkovi a šikovným ľuďom, ako sú Jaroslava Žuffová, ktorá vykonala pamiatkový výskum, architekti Oliver Sadovský a Matúš Vallo, ktorí spracovali projekt obnovy, ale aj samotní remeselníci, ktorí sa na výsledku podieľali vlastnými rukami.

Za úspešnú obnovu si teraz Miroslav Trnka odniesol Cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka 2016, ktorej cieľom je podporovať ochranu kultúrneho dedičstva.  Ďalšie tri ceny, ktoré udeľuje Ministerstvo kultúry, si odniesla obec Nitrianska Blatnica za obnovu kaplnky Rotunda Jurko, ďalej evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku za reštaurovanie oltára v kostole v Roštári a Ústredný zväz náboženských obcí na Slovensku za obnovu Starej synagógy v Bardejove.

Zobraziť celú galériu (6)
zdroj: pamiatkaroka.spp.sk

Veríme, že osud významných kultúrnych pamiatok naďalej nebude ľahostajný a že sa ešte podarí zachrániť mnoho významných stavieb. Napokon, samotný Miroslav Trnka plánuje obnovu ďalších trnavských pamiatok, ktoré rovnako ako meštiansky dom odkúpil.

zdroj: pamiatkaroka.spp.sk, trnavskyhlas.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech