Túto vychy­távku veľmi oce­níš počas dlhých zim­ných veče­rov

existuje.sk / 19. septembra 2016 / Zaujímavosti

V Japon­sku vymys­leli sku­točne naj­lepší vyná­lez, ktorý sprí­jemní každý zimný deň. Kotatsu – pri­krývku spo­jenú so sto­lom a ohrie­va­čom. Čiže to, po čom si každú zimu už dávno túžil a neve­del si, že to exis­tuje.

Viac takýchto člán­kov náj­deš na existuje.sk.

zdroj článku, foto­gra­fií: existuje.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: quest-for-japan.com

Pridať komentár (0)