Twit­ter poku­ku­je po SoundC­loud

Šandi / 20. mája 2014 / Tools a produktivita

Twit­ter údaj­ne zva­žu­je kúpi úlo­žis­ko audio nahrá­vok SoundC­loud, píše maga­zín Reco­de, kto­ré­mu to potvr­di­li zdro­je blíz­ke obom spo­loč­nos­tiam. Pre Twit­ter by to bola dote­raz naj­väč­šia akvi­zí­cia. Nedáv­na 60 mili­ono­vá inves­tí­cia ohod­no­ti­la nemec­kú služ­bu na 700 mili­ó­nov dolá­rov. Naj­väč­ším obcho­dom bol zatiaľ 300 mili­ono­vý nákup reklam­né­ho star­tu­pu MoPub.

 

SoundCloud je známy ako YouTube pre audio. Ide o bezplatné úložisko pre audio súbory, ktoré môžete zdieľať s kamarátmi alebo cez zvláštny prehrávač vkladať na vlastný web. Služba vznikla v roku 2008 v Berlíne, kde ju založili Alexander Ljung a Eric Wahlforss. Od tej doby nazbierala najmenej 250 miliónov užívateľov-poslucháčov.

Služba funguje s tromi účtamo. Pri bezplatnom môžete nahrať len dve hodiny záznamu. Pri účte Pro sú to 4 hodiny, no stojí 3 eurá mesačne alebo 29 eur ročne. Neobmedzený priestor - Unlimited - stojí 9 eur mesačne alebo 99 eur ročne. Vyššie účty majú tiež lepšie štatistiky a nástroje pre správu nahrávok. Počúvanie je, mimochodom, vždy zadarmo a neobmedzené.

Twitter sa už do hudobných vôd pustil vlani so službou Music, v ktorej odporúčal hudbu na rôznych sieťach, okrem iného aj na SoundCloud. Lenže neuspela. Nestihla sa totiž dostať ani mimo USA, pretože tamojší používatelia hlásili nezáujem. Preto ju nedávno Twitter ukončil.

Pridať komentár (0)