Uči­teľ­ka pou­ži­la LEGO, aby nauči­la tre­tia­kov mate­ma­ti­ku.

Rišo Néveri / 11. decembra 2015 / Tools a produktivita

LEGO je samo o sebe jed­na z naj­lep­ší­ch hra­čiek, na kto­ré zo svoj­ho det­stva spo­mí­nam. Keby ho ešte mám urči­te si nie­čo posta­vím. Ali­cya Zim­mer­man, uči­teľ­ka tre­tia­kov v New Yor­ku posu­nu­la LEGO o úro­veň vyš­šie a zača­la ním učiť. Zlom­ky, expo­nen­ty… LEGO je zjav­ne naozaj uni­ver­zál­ne.

lego-math-teaching-children-alycia-zimmerman-1lego-math-teaching-children-alycia-zimmerman-2lego-math-teaching-children-alycia-zimmerman-3
lego-math-teaching-children-alycia-zimmerman-4lego-math-teaching-children-alycia-zimmerman-5lego-math-teaching-children-alycia-zimmerman-6lego-math-teaching-children-alycia-zimmerman-7lego-math-teaching-children-alycia-zimmerman-8lego-math-teaching-children-alycia-zimmerman-9

Zdroj: boredpanda.com

Pridať komentár (0)