Ukáž, že si múdrejší ako žiak základnej školy. Tento kvíz zvládne len zlomok Slovákov

  • Základnú školu si možno mnoho z nás spája s jednoduchým učivom, ako je násobilka či vybrané slová
  • V našom kvíze sa môžeš otestovať, ako si na tom s vedomosťami zo základnej školy ty
kvíz
Ilustračný obrázok, Unsplash/Kimberly Farmer, Kenny Eliason
  • Základnú školu si možno mnoho z nás spája s jednoduchým učivom, ako je násobilka či vybrané slová
  • V našom kvíze sa môžeš otestovať, ako si na tom s vedomosťami zo základnej školy ty

So základnou školou si mnohí z nás spájajú jednoduché učivo, ktoré musí zvládnuť každé dieťa. Stáva sa však, že občas zabúdame na to, že aj my sme sa v škole museli pasovať s úlohami, ktoré by nám možno aj dnes robili problém.

Učivo dnešných školákov nasvedčuje tomu, že deti to dnes majú v škole naozaj ťažké a mnohokrát im s úlohami nevedia pomôcť ani samotní rodičia. Táto skutočnosť sa obzvlášť potvrdila počas prvej vlny koronavírusu, keď boli deti doma a úlohu učiteľov prebrali rodičia. Preto veľa z nich dnes dúfa, že aj napriek zhoršujúcej sa situácii deti už doma neostanú.

Veľa sa tiež hovorí o tom, že deti sú v škole zahltené zbytočnými vedomosťami a chýba im kritické myslenie, spájanie súvislostí a praktické znalosti. Skús sa na základe nášho testu presvedčiť, či je tomu tak. Koľko si si toho zo základnej školy zapamätal ty?

SLOVENSKÝ JAZYK: Urči vo vete „Dnes večer ideme do kina." prísudok.

učenie Unsplash/Green Chameleon
Správne! Nesprávne!

Prísudok je jedna z najdôležitejších častí vety. Väčšinou býva vo vete vyjadrená slovesom.

MATEMATIKA: 10 robotníkov postavilo múr za 20 dní. Za koľko dní by múr postavilo 6 robotníkov?

Správne! Nesprávne!

6 robotníkov by postavilo múr za 33,3 dní. Ide o nepriamu úmernosť a najjednoduchším riešením je použiť trojčlenku.

MATEMATIKA: Ako by vyzeral zápis čísla 3820 v rímskych číslach?

rímske čísla Unslpash/Concha Mayo
Správne! Nesprávne!

Najlepšia pomôcka na zapamätanie si rímskych čísel je: Ivan Viedol Xavera Lesnou Cestou Do Mesta, pričom platí, že I = 1V = 5X = 10L = 50C = 100D = 500M = 1 000

LITERATÚRA: „Bulo dobre - ale dávno, žil na svete Slovák slávno, oj, žil si on na slobode, ako ryba v tichej vode.“ Urči autora a názov básne.

Samo wikipedia.sk
Správne! Nesprávne!

Autorom básne Branko je romantický básnik Samo Chalupka. Je to veršovaná povesť o zvolenskom zbojníkovi, ktorému Turci zajali ženu a deti. Bojoval za práva ľudu proti pánom, pretože nezniesol neprávosť, premohli ho zradou. Verš z básne má na svojom hrobe aj samotný básnik, a to epitaf: „Pravde žil som, krivdu bil som, verne národ svoj ľúbil som.“

CHÉMIA: Aké oxidačné číslo má zlúčenina s koncovkou „istý"? Napríklad oxid manganistý?

laboratorium Unsplash/Chromatograph
Správne! Nesprávne!

Oxidačné číslo slúži ako pomôcka pri tvorbe názvoslovia anorganických zlúčenín. Jeho hodnota sa zapisuje rímskymi číslicami ako horný index napravo od atómu. Každé oxidačné číslo má svoju príponu: I - nýII - natýIII - itýIV - ičitýV - ičný / -ečnýVI - ovýVII - istýVIII - ičelý

FYZIKA: Akým vzorcom vypočítame rýchlosť telesa?

fyzika Unsplash/Roman Mager
Správne! Nesprávne!

Rýchlosť telesa je fyzikálna veličina, ktorú označujeme ako v. Rýchlosť tak vypočítame vzorcom rýchlosť = dráha/čas.

BIOLÓGIA: Ako sa pohybuje jednobunkovec červenoočko?

laboratórium Unsplash/Ousa Chea
Správne! Nesprávne!

Prvok červenočko sa pohybuje kmitaním jedného alebo viacerých bičíkov. Brvami sa pohybuje jednobunkovec črievička a panôžkami zase meňavka.

GEOGRAFIA: Ktorý oceán zaberá najväčšiu rozlohu zeme?

surfer Unsplash/Philip Davis
Správne! Nesprávne!

Najväčšiu rozlohu má Tichý oceán, ktorý sa nazýva aj Pacifický. Zaberá viac ako tretinu zemského povrchu a približne polovicu rozlohy svetového oceánu. Jeho rozloha je 179,7 miliónov kilometrov štvorcových.

DEJEPIS: Ako skončili púnske vojny?

Punske vojny socialstudiesforkids.com
Správne! Nesprávne!

Púnske vojny prebiehali v období pred Kristom, a to v rokoch 264 až 146. Boli to tri vojny medzi Rímom a fenickým mestom Kartágom. Vojny sú známe pod názvom púnske vojny, pretože Rimania nazývali obyvateľov Kartága Púni. Vo vojnách sa vyznamenal kartáginský veliteľ Hannibal, ktorý prešiel so svojou armádou do Talianska cez Alpy.

DEJEPIS: Kedy a kde Ľudovít Štúr kodifikoval spisovný slovenský jazyk?

Ludovit stur.sk
Správne! Nesprávne!

Spisovnú slovenčinu kodifikoval Ľudovít Štúr na základe stredoslovenského nárečia v roku 1843 spolu s M. M. Hurbanom, M. M. Hodžom na Hurbanovej fare v Hlbokom. Predtým ale ešte získal povolenie Jána Hollého, významného básnika, ktorý písal v bernolákovčine.

Porazíš vo vedomostiach stredoškoláka? Otestuj sa a zisti, či vieš viac ako väčšina Slovákov
Výborne!
Super, je to za 1! Tvoj výsledok je výborný a zo základnej školy si toho pamätáš naozaj veľa.
Chválitebne
Bude to za 2. Pamätáš si toho dosť, niečo ti ale časom z hlavy vypadlo.
Dobre
Je to za 3. Tvoj výsledok je dobrý, zo základnej školy si aj po rokoch pamätáš aspoň polovicu.
Uspokojivo
Za tvoj výsledok by sa ti v žiackej knižke objavila 4. Škola bola už asi veľmi dávno a na veľa vecí si zabudol/zabudla.
Neuspokojivo
Bohužiaľ, tvoj výsledok je za 5. Zo základnej školy si si toho veľa nezapamätal. Test si ešte radšej zopakuj.

Článok sme pôvodne vydali 12. októbra 2020.

Zdroj: oskole.detiamy.sk

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá