Už aj sliepky majú svoj vlastný vir­tu­álny svet

Luky Gašparík / 16. mája 2014 / Tech a inovácie

Este neda­vat — Čo bude nasle­do­vať? Ipod pre psy alebo X-box pre mačky? Neuve­ri­teľné ako sa tech­no­ló­gia spája nie len s našími životmi, ale aj so životmi naších milá­či­kov. Musím sa pri­znať, že ja osobne mám hydinu veľmi rád. Sta­vím sa, že aj Aus­tin Ste­wart, ktorý pri­šiel s týmto šia­le­ným nápa­dom. Čo člo­vek všetko neurobí pre pár štast­ných sle­pi­čiek.

Musel som sa uis­tiť, ci to nie je nejaký vtik a detailne som si pre­štu­do­val secondlivestock.com. A div sa svetu, Aus­tin to myslí úplne seri­ozne! 

Pridať komentár (0)