Už rok musia zamestnávatelia v inzerátoch uvádzať plat. Zverejňujú ho aj tí, ktorí nemusia

  • 1. mája ubehol presne rok od nadobudnutia účinnosti novely Zákonníka práce, ktorá ukladá zamestnávateľom povinnosť zverejňovať sumu základnej zložky mzdy
  • Hoci sa zo začiatku novinke v legislatíve zamestnávatelia bránili, dnes platy zverejňujú aj tí, ktorým to zákon neukladá
  • Priemerný ponúkaný plat v období od mája do októbra 2018 bol 1047 eur
mzda
Pexels
  • 1. mája ubehol presne rok od nadobudnutia účinnosti novely Zákonníka práce, ktorá ukladá zamestnávateľom povinnosť zverejňovať sumu základnej zložky mzdy
  • Hoci sa zo začiatku novinke v legislatíve zamestnávatelia bránili, dnes platy zverejňujú aj tí, ktorým to zákon neukladá
  • Priemerný ponúkaný plat v období od mája do októbra 2018 bol 1047 eur

začiatkom roka 2018 v našej spoločnosti nastala bohatá diskusia na tému zmeny legislatívy týkajúcej sa povinnosti zverejňovať sumu základnej zložky mzdy, ktorú nastolilo občianske združenie Pracujúca chudoba na čele s aktivistom Milanom Kurucom. Presadenie samotného nápadu mu trvalo približne rok.

„Inšpirovali sme sa Rakúskom, tam povinnosť zverejňovať ponúkaný plat platí od roku 2011, a aj u nich je to tak, že zverejnená mzda sa môže na pohovore navýšiť, ale nesmie sa znížiť. Pomáha to odstraňovať platovú diskrimináciu medzi mužmi a ženami alebo medzi starými a mladými a v Rakúsku dokonca zistili, že keď je na trhu málo pracovníkov, tak firmám, ktoré ponúkajú nízke mzdy, nechodia životopisy. A my teraz nedostatok pracovníkov máme. Ale ja si od toho najviac sľubujem, že to ešte viac rozhýbe debatu o mzdách. Teraz sa ukážu tie „lukratívne“ ponuky,“ povedal nám Milan v minuloročnom rozhovore (celý si ho môžeš prečítať TU). Od zavedenia novely Zákonníka práce do účinnosti však ubehol už rok a náš najväčší portál s pracovnými ponukami bilancoval.

zdroj: Unsplash

Zaujímavých zistení portálu Profesia.sk je hneď niekoľko. Dá sa sledovať vývoj miezd v rámci jednotlivých odborov, v rámci ponúk jedného zamestnávateľa ale aj porovnávať rozdielnosť ponúkaných platov v rámci jednotlivých krajov.

  • Od mája do októbra 2018 malo plat uverejnených 93,71 % inzerátov,
  • v súčasnosti uverejňujú zamestnávatelia platy aj v ponukách, ktoré spadajú pod výnimky (napr. práca na živnosť, práca v štátnej správe či pre spoločnosť v zahraničí),
  • na jednu pracovnú ponuku s informáciou o plate zareaguje v priemere 16 uchádzačov, pri nezverejnenom plate je to o 4 menej,
  • priemerný ponúkaný plat v období od mája do októbra 2018 bol 1047 eur, nasledujúci polrok narástla táto priemerná mzda na 1106 eur.

zdroj: Profesia.sk

Každý ako chce

Ako sa predpokladalo, zamestnávatelia svoje platy zverejňujú rozdielne, keďže vynovený zákon sa tejto oblasti nevenoval. Uchádzači o zamestnanie sa tak stretávajú s ponukami s platov a pridaným textom o odmenách, niektorí uvádzajú rozpätie (napr. 900 – 1000 eur), niektorí hodinovú mzdu, ale nájdu sa aj takí, ktorí zverejnia len „suché“ číslo.

Zamestnávatelia si veľmi rýchlo uvedomili, že plat je veľmi dôležitou súčasťou pracovnej ponuky a uchádzač o zamestnanie častokrát pozrie len na číslo a ak ho nezaujme, ponukou viac nestráca čas. Situácia na trhu práce je dnes totiž veľmi špecifická. Máme množstvo vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov, najväčšou pracujúcou skupinou sa stávame my mileniáli a na rozdiel od našich rodičov máme radikálne odlišné očakávania od nášho zamestnania (viac si prečítaš TU) a zanedbateľným nie je ani fakt neustále klesajúceho percenta nezamestnanosti, ktoré má podľa rezortu práce a sociálnych vecí tento rok padnúť pod 5 %.

„Aktuálne sa rozhliadam po nových pracovných príležitostiach na internete. Samozrejme, prvým kritériom pri mojom výbere je firma a pozícia, ktorú daná spoločnosť ponúka, plus benefity, ktoré mi vie ponúknuť. Oko mi však už zo začiatku padne aj na platové podmienky. Ponuka, ktorej súčasťou je zverejnené platové ohodnotenie, je pre mňa oveľa dôveryhodnejšia a v podstate mi šetrí čas aj pri pohovoroch. Nedozviem sa ju totiž až na mieste a nemusím čeliť prekvapeniu. Samozrejme, nehovorím, že musí byť len negatívne,“ prezradila nám naša respondentka Petra a potvrdila tak naše doterajšie predpoklady.

Zdroj: Profesia

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech