V bratislavskej Dúbravke vyrástli záhradné vily, ktoré ponúkajú panoramatický výhľad na okolitú krajinu

  • Trojica bytových domov osadená v severnom svahu s panoramatickým výhľadom na okolitú krajinu
Ľubo Stacho
  • Trojica bytových domov osadená v severnom svahu s panoramatickým výhľadom na okolitú krajinu
Podľa článku od autora Martina Ťažká, Archinfo.sk, autori projektu: Ing. arch. Peter Vavrica, Ing. arch. Marek Lohinský, Ing. arch. Robert Janega, Ing. arch. Jozef Čižmár, Ing. arch. Branislav Hantabal, spolupráca: Ing. Tomáš Papp (HIP), Ing. Miroslav Lackovič (HIP), Ing. arch. Martin Vodrážka, Ing. arch. Rastislav Navrátil

Na zapustenej podnoži s parkovaním vznikol verejný priestor prepojený zelenými plochami. Akcentom objektov sú štíhle betónové konzoly balkónov. Na projekte zreteľne cítiť ruku gramotných architektov. Zaujme racionálne a logické usporiadanie hmôt a priestorov, aj elegantná a čistá forma samotných domov.

Lokalita

Nový obytný komplex vyrástol na severozápadnom okraji bratislavskej Dúbravky, v obytnej zóne Brižite. Domy sú súčasťou rozvíjajúcej sa lokality na rozhraní sídliska a prírodnej rezervácie Devínska Kobyla.

zdroj: Ľubo Stacho

Bytové domy na pozemku s nepravidelným lichobežníkovým pôdorysom sú vzájomne prepojené blokom podzemných garáží. Ako prvá bola dokončená dvojica objektov v severnej časti pozemku. K prvej etape so 49 bytmi nedávno pribudol v južnej časti parcely tretí dom s 26 bytmi. Absencia priestorov vyhradených pre občiansku vybavenosť, vylučuje nutnosť priamej obsluhy a zásobovania parteru, čo umožnilo na prízemí situovať byty orientované do pokojného spoločného priestoru.

Urbanizmus

Urbanistický koncept formoval zložitý svahovitý pozemok. Finálnemu projektu predchádzalo niekoľko štúdií. Pomerne strmý severný svah umožnil osadenie prepojenej podzemnej garáže bez potreby realizácie dlhej príjazdovej rampy. Vjazd do podzemného podlažia prekonáva len minimálny výškový rozdiel. Na zapustenej  podnoži s parkovaním vznikol verejný priestor prepojený zelenými plochami. “Našli sme tu miesto pre detské ihrisko, spoločný nástupný priestor a menšie multifunkčné ihrisko s betónovými lavičkami pre deti, mládež a dospelých,” vysvetľujú architekti.

zdroj: Ľubo Stacho

zdroj: Ľubo Stacho

zdroj: Ľubo Stacho

Architektúra

Kompaktné objekty s nepravidelným lichobežníkovým pôdorysom sú vizuálne členené na tri horizontálne úrovne. Betónová fasádna stierka oddeľuje byty na prízemí s predzáhradkami od dominantnej fasády typických podlaží. Šachovnicový raster fasády s vykonzolovanými telesami balkónov ukončuje na najvyššom podlaží materiálovo odlíšená nadstavba s penthousmi. “Po dodržaní  predpísaných vertikálnych a horizontálnych požiarnych pásov sme okná na šachovnicovej fasáde opticky zvýšili priznaným nadokenným kastlíkom pre žalúzie vo farbe rámu,” dodávajú autori. V celom komplexe sú použité plastové okná Slovaktual PASIV CL s hliníkovým klipom a izolačným trojsklom (Ug = 0,6 W/m2). Okná sú z interiérovej strany biele a z exteriéru vo farbe RAL 7016 – zladené s farbou žalúzií, kastlíka aj s farbou vchodových dverí.

zdroj: Ľubo Stacho

zdroj: Ľubo Stacho

zdroj: Ľubo Stacho

Z bytov sú cez francúzske okná prístupné vykonzolované balkóny. Spodná betónová doska odlievaná na stavbe je doplnená o prefabrikované betónové bočnice. Čelá balkónov uzatvára sklenené zábradlie, ktoré umožňuje nerušený výhľad do spoločného priestoru a krajiny.

zdroj: Ľubo Stacho

zdroj: Ľubo Stacho

zdroj: Ľubo Stacho

Penthousy s rozmernými strešnými terasami sú opticky oddelené od fasády typických podlaží vertikálnym rastrom dreveného fasádneho obkladu z tepelne upraveného borovicového dreva. Presklená fasáda na čelách najvyššieho ustúpeného podlažia prepája obytné priestory s exteriérom.

zdroj: Ľubo Stacho

zdroj: Ľubo Stacho

Konštrukcia

Kombinovaný monolitický železobetónový nosný systém umožňuje prípadné zmeny v dispozícii bytov, ktoré sú limitované len fixným rastrom fasádnych otvorov. Objekty sú zateplené kontaktným systémom s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hrúbky 150 mm. Fasáda je omietnutá svetlou silikátovou omietkou. Na najvyššom ustúpenom podlaží je použitý drevený obklad s prevetrávanou vzduchovou medzerou.

zdroj: Ľubo Stacho

zdroj: Ľubo Stacho

zdroj: Ľubo Stacho

Každý obytný dom má vlastný vstup zo spoločného nádvoria, pričom všetky domy sú vzájomne prepojené podzemnou garážou. Prízemné byty s predzáhradkami sú odlišné od bytov na typických podlažiach, z ktorých má väčšina strikne oddelenú dennú a nočnú časť. Zádverie bytov priamo nadväzuje na obytnú zónu, ktorá plynulo prechádza do nočnej časti s hygienickým zázemím a jednotlivými izbami. Skladbu dvojizbových a trojizbových bytov dopĺňajú väčšie “štvorizbáky”. Veľkometrážne penthousy so strešnou terasou tažia z orientácie na tri svetové strany.

Zdroj: Archinfo.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech