V Slo­ven­skom raji vznik­lo uni­kát­ne, 12-kilo­met­rov dlhé klzis­ko, na kto­ré sa čaká aj nie­koľ­ko rokov

interez.sk / 13. januára 2017 / Zaujímavosti

Ak chceš zažiť sku­toč­né dob­ro­druž­stvo, máme jeden tip. Sta­čí sa vybrať naprí­klad do Slo­ven­ské­ho raja, kto­rý je púta­vou des­ti­ná­ci­ou pre turis­tov počas celé­ho roka. Toh­to­roč­ná zima spô­so­bi­la, že rie­ka Hor­nád úpl­ne zľa­do­va­te­la, čo sa sta­ne len raz za pár rokov.

Práve tento úkaz láka mnohých turistov počas týchto dní na fascinujúcu prechádzku, ktorú tak často nezažijete. Musí nasledovať viac tuhých mrazov po sebe, aby Hornád zamrzol, čo sa teraz podarilo aj vďaka nižšej hladine vody. Mráz zmrazil až 12 kilometrov rieky, čo z nej vytvorilo najdlhšie klzisko na Slovensku.

kstkrompachy.wbl.sk
kstkrompachy.wbl.sk

Po hladine rieky môžete prejsť pešo, na bežkách alebo na korčuliach, a to bez strachu, pretože ľad je hlboký 20 až 30 centimetrov, vďaka čomu je priechod bezpečný. Treba si ale dávať pozor, ako pri každej turistike. Ak by ste chceli zažiť tento zážitok aj vy, mali by ste sa poponáhľať, pretože nikto presne nevie, dokedy ľad vydrží, ale dlho to nebude.

prielom-hornadu
Václav Sedlatý
prielom-hornadu1
Václav Sedlatý
prielom-hornadu2
Václav Sedlatý
prielom-hornadu3
Václav Sedlatý
prielom-hornadu4
Václav Sedlatý
prielom-hornadu5
Václav Sedlatý
prielom-hornadu6
Václav Sedlatý
prielom-hornadu7
Václav Sedlatý
interez

zdroj: interez.sk, zdroj titulnej foto: Václav Sedlatý

Pridať komentár (0)