V srdci najkrajšej doliny na Slovensku má vzniknúť betónové mesto. Spustila sa masívna petícia

  • Podľa ochranárov treba naliehavo zastaviť devastáciu vzácnej Demänovskej doliny
  • Ľudí žiadajú o vyjadrenie nesúhlasu s budovaním betónového mesta v srdci národného parku
  • Upozorňujú, že desiatky hektárov krajiny je určených na výstavbu
  • Znehodnocuje sa tak najdôležitejší zdroj pitnej vody Liptova a ničí sa najväčší jaskynný systém na Slovensku
OZ pre Dolinu
OZ pre Dolinu
  • Podľa ochranárov treba naliehavo zastaviť devastáciu vzácnej Demänovskej doliny
  • Ľudí žiadajú o vyjadrenie nesúhlasu s budovaním betónového mesta v srdci národného parku
  • Upozorňujú, že desiatky hektárov krajiny je určených na výstavbu
  • Znehodnocuje sa tak najdôležitejší zdroj pitnej vody Liptova a ničí sa najväčší jaskynný systém na Slovensku

Slovenskí ochranári reagujú na zúfalú situáciu v Demänovskej doline a Jasnej. Karol Kaliský z My sme les, Katarína Juríková za Greeenpeace a ďalší upozorňujú na rýchlo sa stupňujúci tlak ľudských aktivít na územie tejto doliny.

Problémom má byť výstavba, doprava ako aj ťažba drevnej hmoty, ktorá vážne ohrozuje mimoriadne a nenahraditeľné prírodné dedičstvo Slovenska, kľúčové vodné zdroje Liptova a najväčší jaskynný systém pohoria Karpát.

Vošiel si autom do slovenského národného parku? Zaplať 3 320 eur, hrozí aj väzenie 5 rokov

Zohľadňujúc rekreačné potreby človeka spísali petíciu. Za necelých 24 hodín od spustenia ju podporilo už viac ako 10 000 ľudí, dnes má takmer 30 000. Žiadajú v nej podporu niekoľkých riešení.

zdroj: OZ pre Dolinu
zdroj: OZ pre Dolinu

Ide napríklad o ukončenie výstavby v Demänovskej doline a zredukovanie rozsahu plánovanej zástavby na súčasný stav. „Výstavba zariadení turistického ruchu v hornej časti Demänovskej doliny – Jasnej predstavuje ohrozenie mimoriadneho a v kontexte celého Slovenska jedinečného prírodného aj kultúrneho dedičstva.“

Súhlasíš s ochranou Demänovskej doliny?

Požadujú aj  zavedenie celoročnej nízkoemisnej MHD v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská dolina. „Je nevyhnutné výrazne znížiť hustotu premávky cez Národnú prírodnú rezerváciu Demänovská dolina. Preto navrhujeme zaviesť modernú a environmentálne priaznivú, celoročnú verejnú osobnú dopravu a revitalizovať odstavné plochy a parkoviská v území celej doliny,“ približujú.

Je taktiež dôležité pripomenúť, že práve v Demänovskej doline sa nachádza jedna z najstarších prírodných rezervácii na Slovensku a medzinárodne známe Demänovské jaskyne s celkovou dĺžkou takmer 80 kilometrov.

Alogénny kontaktný kras patrí medzi najzraniteľnejšie krajinné systémy, pričom v súčasnosti sa v ňom nachádzajú najdôležitejšie zdroje pitnej vody Liptovskej kotliny. Tie využívajú desaťtisíce obyvateľov a návštevníkov Liptova.

zdroj: OZ pre Dolinu
zdroj: OZ pre Dolinu

Zdôrazňujú tiež, že práve Demänovská dolina, spolu s Jánskou dolinou, tvorí jadro územia Národného parku Nízke Tatry. Napriek uvedeným hodnotám a opatreniam sa čoraz viac stupňuje tlak človeka na toto územie formou rozsiahlej výstavby rekreačných zariadení a ich infraštruktúry, zintenzívňujúcou sa cestnou premávkou a ťažbou drevnej hmoty. A preto vás vyzývame o urýchlené vyriešenie veci,“ dodávajú.

Iniciátorom petície je OZ pre Dolinu, združenie zastupujúce ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud Demänovskej doliny: „Sme spoločenstvo ľudí najmä z Liptova, ktorým záleží na osude Demänovskej doliny. Chceli by sme zvrátiť súčasný nepriaznivý vývoj ľudských aktivít v doline smerom k udržateľnému turizmu a zachovaniu jej výnimočného prírodného bohatstva.“ Záväzný plán riešenia žiadajú od kompetentných predstaviť do 30. mája 2021.

Zdroje: OZ pre Dolinu, peticie.com

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá