Väzni na omši v kostole nie sú vôbec tabu: Slovenský kňaz ich vidí stovky, priblížil nám ich život za mrežami

  • V priebehu týždňa sa na jeho bohoslužbách zúčastní aj 100 odsúdených
  • Martin Šabo nám v rozhovore odhalil zákulisie spoza väzenských múrov a povedal o svojej práci
Martin Šabo
Martin Šabo už niekoľko rokov pôsobí ako väzenský kňaz v ÚVTOS Dubnica nad Váhom, ZVJS
  • V priebehu týždňa sa na jeho bohoslužbách zúčastní aj 100 odsúdených
  • Martin Šabo nám v rozhovore odhalil zákulisie spoza väzenských múrov a povedal o svojej práci

Martin Šabo už niekoľko rokov pôsobí ako väzenský kňaz v ÚVTOS Dubnica nad Váhom. Hovorí, že pred nástupom do svojej prvej služby za väzenskými múrmi síce pociťoval obavy, no predovšetkým mal v sebe túžbu, aby odsúdení pochopili, že im je k dispozícii. 

V minulosti pôsobil ako nemocničný kaplán na Kramároch a tiež mal skúsenosti z individuálnej pastorácie v náročných životných situáciách. Ako jeden z mála kňazov sa však rozhodol, že svoju cestu zmení a zabočil do uličky plnej väzňov. Jedným z dôvodov, prečo tak urobil, bolo aj to, že počet kňazov, ktorí chcú slúžiť vo väzniciach, je aj dnes nízky.

  • Cítil sa byť v spoločnosti väzňov ohrozený?
  • Ako vyzerá jeho pracovný deň?
  • Čo na svojej práci považuje za najťažšie?
  • Ako väzňov vníma a sú napraviteľní?

Martin Šabo
zdroj: ZVJS

Prečo ste sa rozhodli pracovať s odsúdenými?

Ako katolícky kňaz som mal predovšetkým náboženskú motiváciu. Predtým, ako som nastúpil do služby väzenského kaplána v ÚVTOS Dubnica nad Váhom, som pôsobil ako nemocničný kaplán na Kramároch. Mal som tak už skúsenosť z individuálnej pastorácie v náročných životných situáciách, ktorá bola predovšetkým na žiadosť pacientov alebo ich príbuzných.

Na základe ponuky otca biskupa Mons. Františka Rábeka, ktorý má zodpovednosť aj za pastoráciu vo väzniciach a ktorý ma v roku 2003 vysvätil za kňaza, som sa rozhodol, že sa pokúsim nasledovať výzvu na duchovnú službu odsúdeným. Jedným z dôvodov bolo aj to, že na túto službu bolo veľmi náročné získať dostatočný počet kňazov. Žiaľ, platí to až dodnes.

Aký je rozdiel medzi civilnou a väzenskou farnosťou?

Rozdielov je viacero. Predovšetkým v bežných farnostiach je základom tzv. rodinná pastorácia, čiže duchovné sprevádzanie človeka od narodenia, čo začína krstom, až po smrť. Farnosti sú lokalizované v mestách a na dedinách, kde je alebo sa vytvára stabilná komunita. V niektorých farnostiach sa môže skôr vymeniť kňaz ako jeho spolupracovníci, čo je kostolník, organista a pod.

Väzenská farnosť je vzdialene podobná bežnej farnosti iba v pastorácii príslušníkov, zamestnancov a ich rodín, keďže aj oni patria do duchovnej starostlivosti väzenského kaplána. V mnohom sú však preňho skôr kolegami ako farníkmi. Na žiadosť im vysluhuje sviatosti manželstva, krstu detí alebo aj ďalšie sviatosti v závislosti od okolností.

V prípade potreby sú to aj pohrebné obrady na žiadosť príbuzných, ak dôjde k úmrtiu príslušníka v aktívnej službe. Takéto prípady sú, našťastie, veľmi výnimočné. Základným rozdielom je však pastorácia odsúdených, ktorá sa s bežnou farnosťou nedá porovnávať.

Veľkým rozdielom medzi väzenským kaplánom a kňazom vo farnosti je aj forma zabezpečovania si základných potrieb, keďže väzenský kaplán nemá svoju faru alebo kostol a nemá možnosť vyhlásiť zbierku na farské potreby. Väzenský kaplán si svoje základné osobné potreby, vrátane bývania, zabezpečuje zo svojho platu, v čom sa neodlišuje od bežne zamestnaného človeka.

Martin Šabo
zdroj: ZVJS

Aké ste mali očakávania a pocity krátko pred nástupom do svojej prvej služby vo väznici?

Predovšetkým to bola z mojej strany túžba, aby odsúdení dokázali pochopiť, že som im k dispozícii. Určite tam bola aj istá forma obavy. Toto však rýchlo opadlo po prvom kontakte a potom som už viac uvažoval nad spôsobmi, ako byť čo najviac užitočný pre rozvoj ich duchovného a ľudského rozmeru. K tomu sa pripojili starosti so zabezpečením podmienok na vykonávanie duchovnej služby vo väznici a ich rozvojom.

Je pravda, že sú odsúdení duchovne otvorenejší?

Tento článok je dostupný členom Startitup PREMIUM

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá