Vedec dlhé roky popieral bisexualitu. Teraz priznal, že predsa existuje

  • Americký psychológ John Michael Bailey pred 15 rokmi zverejnil kontroverznú štúdiu, v ktorej tvrdil, že bisexualita neexistuje
  • Jeho nová štúdia s názvom Robustné dôkazy o existencii bisexuality medzi mužmi má iný záver
pjimage3
Flickr/Unsplash, mcdexx, Sushil Nash
  • Americký psychológ John Michael Bailey pred 15 rokmi zverejnil kontroverznú štúdiu, v ktorej tvrdil, že bisexualita neexistuje
  • Jeho nová štúdia s názvom Robustné dôkazy o existencii bisexuality medzi mužmi má iný záver

Popieranie bisexuality ako sexuálnej orientácie patrí k najrozšírenejším stereotypom v súvislosti s bisexualitou. V minulosti sme písali o najčastejších stereotypoch, s ktorými sa bisexuáli stretávajú.

Medzi ľudí, ktorí spochybňujú bisexualitu, sa radia aj mnohí psychológovia a sexuológovia.  Americký psychológ John Michael Bailey pred 15 rokmi zverejnil kontroverznú štúdiu, v ktorej tvrdil, že mužská bisexualita neexistuje. Štúdia vtedy pohoršila veľa vedcov aj samotnú LGBTI komunitu, pretože kým štúdia tvrdila, že mužská bisexualita neexistuje, ženskú nepopierala.

Bifóbia sa šíri svetom ako mor. Toto sú najčastejšie stereotypy, s ktorými sa bisexuáli stretávajú

Štúdia, ktorá skúmala sexuálne vzrušenie u mužov a žien, mala potvrdiť sexuálne vzrušenie u mužov len pri vnemoch z jedného pohlavia. Bailey vtedy interpretoval výsledky neexistujúcou bisexualitou u mužov, podľa neho bol muž buď heterosexuál alebo homosexuál. Mužskú bisexualitu vysvetľoval ako snahu prispôsobiť sa väčšinovej orientácií.

Ženy reagovali na erotické podnety pri oboch pohlaviach sexuálnym vzrušením, čo je tiež problematické, pretože už v minulosti bolo dokázané, že ženy vzrušujú rôzne sexuálne podnety bez ohľadu na sexuálnu orientáciu.

Nová štúdia priniesla robustné dôkazy o mužskej bisexualite

Bailey sa rozhodol preveriť svoje zistenia a participoval na podrobnej a rozsiahlej štúdii s názvom Robustné dôkazy o existencii bisexuality medzi mužmi, ktorá zahŕňala dáta z predchádzajúcich ôsmich štúdií, ktoré boli uskutočnené v troch krajinách, a to USA, Veľkej Británii a Kanade.

Výskum bol uverejnení v časopise PNAS na vzorke 606 mužov.

Pri výskume Bailey a jeho tím používali Kinseyho stupnicu, ktorá zoraďuje sexualitu do 7 stupňov. Prvý stupeň sa rovná nule a vyznačuje len výhradne heterosexuálne správanie, šiesty stupeň zas čisto homosexuálne. Správanie medzi stupňami 1 až 5 sa dá označiť za bisexuálne.

Práve Alfred Kinsey priniesol medzi prvými dôkazy o bisexuálnom chovaní ľudí v populácii. „Muži nepredstavujú dve oddelené populácie, heterosexuálnu a homosexuálnu. Svet sa nemá deliť na ovce a kozy. Nie všetky veci sú čierne a biele,“ citovala štúdia Kinseyho.

zdroj: Americká psychiatrická asociácia

Medzi mužmi, ktorí sa do štúdie zapojili, bolo 178, ktorí sa popísali ako výhradne heterosexuálni a 102, ktorí sa identifikovali ako viac heterosexuálni. Mužov, ktorí sa hlásili k výhradne homosexuálnej orientácii, bolo 139 a 70 sa opísalo ako viac homosexuálnych. Ostatní 117 sa identifikovali ako bisexuáli, z toho 46 sa prikláňa viac k heterosexualite, 37 z nich k homosexualite a 34 presne v strede.

Štúdia merala sexuálne vzrušenie mužov na mužské a ženské erotické podnety a taktiež pracovala s ich subjektívnym duševným hodnotením.  Rozdiely medzi nameraným vzrušením a hodnotením nie sú veľké.

Pri stovke účastníkov neznamenali žiadne vzrušenie. Pri jedincoch, ktorí sa identifikovali ako bisexuáli, sa umiestnili medzi hodnotami 2 – 4. Muži, ktorí sa identifikovali podľa druhého stupňa, vykazovali skôr hodnoty na úrovni 3 stupňa. Vedci sa domnievajú, že je za tým motivácia mužov prispôsobiť svoju orientáciu väčšinovej.

zdroj: PNAS

Bisexuáli tvoria najväčšiu skupinu z LGBTI komunity. Podľa Americkej psychologickej asociácie sa za bisexuálov identifikuje v priemere 3,9 % dospelej americkej populácie.

Ku bisexuálnej orientácii sa priznáva viac žien (5,5 %) ako mužov (2,00 %). Bisexuálne správanie, pri ktorom mal respondent vzťahy s mužmi aj so ženami, sa vyskytuje v populácii oveľa častejšie, uvádza ho 17,4 % žien a 6,4 % mužov.

Zdroje: PNAS, Americká psychiatrická asociácia, New York Times, Advocate 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech