Veľký krok pre Slovensko: Minister Karas navrhuje zákon, na ktorý čakali najmä LGBT+ ľudia

  • Homosexuálne páry by mali mať právo na registrované partnerstvá
  • Súdny dvor Európskej únie odsúdil Rusko za porušovanie ľudských práv
  • Rovnakého činu sa dopúšťa aj Slovensko
viliam karas minister spravodlivosti
Ilustračná fotografia, TASR/Jakub Kotian, Pixabay/5688709
  • Homosexuálne páry by mali mať právo na registrované partnerstvá
  • Súdny dvor Európskej únie odsúdil Rusko za porušovanie ľudských práv
  • Rovnakého činu sa dopúšťa aj Slovensko

Denník N informuje o tom, že minister spravodlivosti Viliam Karas prišiel s návrhom zákona, ktorý sa týka osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. To znamená, že sa týka aj párov rovnakého pohlavia. Podľa návrhu by mala osoba pred vyhlásením pred notárom splnomocniť svojho partnera, aby konal ako jej dôverník. Na základe toho bude môcť táto osoba napríklad dediť, no tiež môže byť určený ako poručník alebo opatrovník detí v prípade úmrtia partnera. 

Podľa Karasa je návrh možno iba malým krokom, no pre celú spoločnosť ide o veľký krok.

K návrhu sa takmer ihneď vyjadrila aj Lucia Plaváková, ktorá ho označila za ponížujúci a hanebný.

„Tento návrh hovorí, že vláda pod vedením Eduarda Hegera dáva partnerským vzťahom párov rovnakého pohlavia rovnakú váhu ako akýmkoľvek dvom ľuďom bez ohľadu na to aký majú vzťah, bez ohľadu na to, či spolu žijú, bez ohľadu na to, či sa ľúbia a chcú spoločne tráviť život,“ uviedla Plaváková.

Konštatuje, že návrh nedisponuje akýmkoľvek uznesením existencie párov rovnakého pohlavia. „Vytvorenie nového pojmu ‚dôverník‘ je ponižujúce a bol za tým zjavne úmysel, keďže láska dvoch žien a dvoch mužov si podľa pána Karasa nezaslúži, aby sme aspoň povedali, že existuje.“

Podľa jej slov návrh ministra ani prakticky nepokrýva celý zoznam chýbajúcich práv a povinností, pričom sa vytvára osobitný evidencia u notára. „Tým štát úplne explicitne hovorí, že LGBTI+ ľudia sú druhotriedni občania a občianky, ktorí ani nemožu prísť potvrdiť si svoj zväzok na rovnaké miesto ako ľudia z väčšinovej časti spoločnosti,“ uzavrela Plaváková.

Zákon je nevyhnutný 

Slovensko by tak či tak muselo jedného dňa podobný zákon navrhnúť a aj schváliť. Rozsudok Európskeho súdu totiž jednoznačne hovorí že nezabezpečenie právneho uznania a ochrany párom rovnakého pohlavia je zločinom a porušením ľudských práv. O uznesení Súdu pre ľudské práva informuje Iniciatíva Inakosť prostredníctvom sociálnej siete.

Prípad sa týka odmietnutia ruských orgánov zabezpečiť právne uznanie a ochranu párom rovnakého pohlavia. Súd 14 hlasmi proti 3 rozhodol, že došlo k porušeniu článku 8 (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) Európskeho dohovoru o ľudských právach,“ objasňujú aktivisti v príspevku.

Rusko totiž už dlhodobo odmieta akýmkoľvek legislatívnym spôsobom uznať partnerstvá osôb rovnakého pohlavia a dokonca zakazuje zvyšovať povedomie o sexuálnych menšinách. Takzvaná „LGBTQ+ propaganda“ je preto v krajine kriminalizovaná a dokonca trestateľná, informuje portál Le Monde.

V rámci tejto skutočnosti bola proti Rusku podaná sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva. Súd uznal, že Rusko sa dopustilo porušeniu Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Uznesenie súdu sa v tomto prípade týka výhradne Ruska, Iniciatíva Inakosť však upozorňuje na podstatnú implikáciu daného rozhodnutia. „Súd potvrdil, že zmluvné štáty, vrátane Slovenska, majú povinnosť zabezpečiť právne uznanie a ochranu pre páry rovnakého pohlavia vytvorením špecifického právneho rámca, akým sú napr. registrované partnerstvá,“ vysvetľujú v príspevku.

Nezmyselný argument

Súd sa v uznesení vyjadril aj k argumentu, o „ohrození tradičnej rodiny“.

Podľa názoru súdu domnienka, že poskytnutie právneho uznania a ochrany párom rovnakého pohlavia v stabilnom a oddanom vzťahu by samo osebe mohlo poškodiť rodiny vytvorené tradičným spôsobom alebo ohroziť ich budúcnosť alebo integritu, nemá reálny základ,“ myslí si súd.

Uznanie párov rovnakého pohlavia totiž žiadnym spôsobom nebráni párom rôzneho pohlavia uzavrieť manželstvo alebo založiť rodinu zodpovedajúcu ich chápaniu týchto pojmov. Všeobecnejšie povedané, zabezpečenie práv pre páry rovnakého pohlavia samo osebe neznamená oslabenie práv zaručených iným ľuďom alebo iným párom,“ dodáva Iniciatíva Inakosť v príspevku.

Aktivisti ďalej uzatvárajú: „Po dnešku je ešte jasnejšie, že Slovensko neuznaním párov rovnakého pohlavia porušuje minimálny štandard ochrany ľudských práv v Európe.

Na Slovensku sa dopúšťame rovnakého správania

Faktom je, že Slovensko je jednou z mála európskych krajín, ktoré žiadnym spôsobom neuznávajú partnerstvá osôb rovnakého pohlavia. Posledný pokus, ktorý mal za úlohu tieto partnerstvá integrovať do našej legislatívy, prišiel z dielne strany SaS ešte v októbri minulého roka. O udalosti sme ťa informovali tu.

lgbti
zdroj: Unsplash/@jasmin_sessler

Liberáli navrhovali zaviesť pojmy „spolužijúci partner“ a „spolužijúca partnerka“. Návrh bol koncipovaný ako rodovo neutrálny, to znamená, že umožňoval uzatvorenie partnerského spolužitia tak medzi dvoma osobami rôzneho pohlavia (druh a družka), ako aj medzi osobami rovnakého pohlavia.

NR SR sa však 19. októbra 2022 uzniesla, že návrh zákona poslancov SaS do druhého čítania neprešiel. Z prítomných 133 poslancov ich hlasovalo 102. „Za“ hlasovalo 53 poslancov, „proti“ 37. Hlasovania sa zdržalo 15 poslancov.

Zdroje: Facebook/Iniciatíva Inakosť, Le Monde, Denník N

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá