Veľký krok späť: Štát psom na reťaziach nepomohol, vyhláška je prakticky len „naoko“

  • Slovensko opäť neurobilo striktný krok proti definitívnemu zastaveniu držania psov na reťaziach
  • Naoko síce máme novú vyhlášku, tá však v praxi zvieratám vôbec nepomôže
pes, retaz, sloboda zvierat
Sloboda zvierat/ Unsplash/Nathalie SPEHNER
  • Slovensko opäť neurobilo striktný krok proti definitívnemu zastaveniu držania psov na reťaziach
  • Naoko síce máme novú vyhlášku, tá však v praxi zvieratám vôbec nepomôže

V októbri vstúpila do platnosti nová vyhláška o ochrane spoločenských zvierat z dielne ministerstva pôdohospodárstva. Táto vyhláška naďalej umožňuje držať psov na reťazi, pričom sa zmenil jeden paragraf, ktorý upravuje osobitné požiadavky na ochranu psov a ich chovné zariadenia. 

V ňom sa uvádza: „Psa možno držať na reťazi alebo inom prostriedku na uväzovanie len na čas nevyhnutný na zabezpečenie ochrany života alebo zdravia ľudí, života alebo zdravia zvierat, majetku alebo na zabezpečenie jeho pohody najmä počas kŕmenia, čistenia chovného priestoru, vyšetrovania alebo ošetrovania.“

Ak ťa oddnes napadne týrať zviera hrozí ti až 5 rokov odňatia slobody. Zákon nadobudol účinnosť

To podľa odborníkov zo Slobody zvierat, v praxi znamená jediné – psov možno naďalej uväzovať pre rôzne dôvody. Držiteľ zvieraťa tak môže urobiť, aby si ochránil majetok, čiže napríklad zeleninovú záhradu auto, dom či hospodárske zvieratá. Aj keď text uvádza, že na reťazi možno držať zviera len na nevyhnutný čas, v prípade ochrany majetku, zdravia a života, to môže byť celých 24 hodín. 

„Ak chcela vyhláška psom na reťaziach pomôcť, minula sa účinkom. Tisíce psov na reťaziach ostanú naďalej uviazané aj celý život, pretože nepúšťanie sa nedá dokázať, a každý majiteľ si reťaz ľahko obháji,“ objasňuje Jozef Chmel, hlavný inšpektor Linky proti krutosti.

Súhlasíš, aby bolo držanie psa na reťazi zakázane?

Zbytočný posun naspäť

Vyhláška mení aj minimálnu výšku koterca, pričom z pôvodnej minimálnej výšky dva metre sa mení na jeden meter. „Je to krok späť a nerozumieme prečo ministerstvo štandardy chovu spoločenských zvierat znižuje namiesto toho, aby ich upravovalo v prospech zvierat. Už i tak pre psa nevhodné ustajnenie v koterci sa týmto môže legálne zmeniť na ustajnenie v klietke,“ vysvetľuje Chmel. 

pes, retaz, sloboda zvierat
zdroj: Sloboda zvierat

Sloboda zvierat dlhodobo presadzuje, aby bolo držanie psov na reťazi na Slovensku zakázané. V spolupráci s poslancom Tomášom Šudíkom pripravila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o veterinárnej starostlivosť, pričom do prvého čítania mal ísť už túto jeseň. 

Pre pandémiu a núdzový stav sa termín o niekoľko mesiacov posúva. Snaha o zmenu legislatívy je vyústením kampane Reťaz je väzenie, ktorá poukázala na zúfalé životné podmienky slovenských psov na reťaziach. Petíciu vyžadujúcu zakázať držanie psov na reťazi doposiaľ podpísalo 80 000 tisíc občanov Slovenska a ešte stále ju možno podporiť na webových stránkach organizácie. 

Za prijatie zákazu sa v reprezentatívnom prieskume agentúry Focus vyslovilo 62 % Slovákov a Sloveniek. „Požiadavka zakázať reťaze a zastaviť celoživotné utrpenie tisícov psov je legitímna a hlas verejnosti silný. Veríme, že poslanci podporia náš jednoznačne formulovaný text s minimom výnimiek a zrušia tak túto škodlivú vyhlášku z dielne ministerstva pôdohospodárstva,“ dodáva predsedníčka Slobody zvierat, Pavla Dugovičová.

Zdroje: Sloboda zvierat, slov-lex.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK