Veľký prehľad: Kto a kedy môže od teba žiadať certifikát a čo robiť pri jeho strate

  • V týchto dňoch by si mal pri pohybe na verejných miestach nosiť potvrdenie o tvojej negativite na ochorenie COVID-19
  • Pozri si užitočný prehľad toho, čím svoje testovanie alebo výnimku pri kontrole dokladovať a čo robiť v prípade straty potrebného dokumentu
certifikat, koronavirus
TASR/Radovan Stoklasa. Facebook/ Polícia SR
  • V týchto dňoch by si mal pri pohybe na verejných miestach nosiť potvrdenie o tvojej negativite na ochorenie COVID-19
  • Pozri si užitočný prehľad toho, čím svoje testovanie alebo výnimku pri kontrole dokladovať a čo robiť v prípade straty potrebného dokumentu

Vláda rozhodla o predĺžení zákazu vychádzania a to až do soboty 14. novembra. Obmedzenie pohybu pre ľudí neplatí v čase od 1:00 do 5:00. Nebude sa vzťahovať ani na osoby s negatívnym PCR testom, ktorý si absolvoval od 7. do 8. novembra.

Postačujúci je aj výsledok antigénového testu vykonanom v rámci celoplošného testovania. Platiť to bude iba v 45 okresov, ktoré podstúpia druhé kolo plošného testovania. Pre zvyšné okresy platí doterajší certifikát z testovania z 29. októbra až 1. novembra.

Kto ti môže skontrolovať certifikát?

Certifikát môže od teba žiadať policajt, zamestnávateľ, ale aj obchodník. „Všetci prevádzkovatelia zariadení a zamestnávatelia sú oprávnení požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov prevádzky a na pracovisko predloženie dokladu o negatívnom výsledku testu na COVID-19. Ak osoby takéto doklady nemajú, prevádzkovatelia i zamestnávatelia sú povinní im vstup do priestorov odoprieť,” vysvetľuje ÚVZ.

Polícia objasnila, kedy dostaneš pokutu 1659 eur. Zdravotný stav nekontrolujú, certifikát však musíš mať

V prípade, že osobám, ktoré nemajú potrebné doklady, nie je odopretý vstup, zamestnávateľovi, respektíve prevádzkovateľovi hrozí pokuta vo výške od 150 do 20 000 eur, pričom 20 000 eur je maximálna hranica.

Musím nosiť certifikát so sebou?

Pokiaľ ide o certifikát rezortu zdravotníctva s negatívnym výsledkom testov v rámci plošného testovania, je potrebné sa preukázať originálom certifikátu, ktorý obsahuje ochranné známky. Nestačí mať so sebou kópiu alebo certifikát mať odfotený v mobile. Polícia uznáva len originál certifikátu, ktorý je zabezpečený ochrannými prvkami. Za porušenie zákazu vychádzania môže byť udelená pokuta až do výšky 1 659 EUR. V prípade, že sa zistí pokus o falšovanie certifikátov hrozí postih.

zdroj: TASR/František Iván

Nemám certifikát kvôli výnimke

Niektorí obyvatelia Slovenska však testovanie neabsolvovali, pretože sa na nich vzťahuje niektorá z výnimiek. Túto skutočnosť však treba preukázať. Primeraný doklad sa líši vzhľadom na dôvody, pre ktoré si testovanie neabsolvoval.

Ak ide o zdravotné výnimky, je potrebné mať potvrdenie od ošetrujúceho lekára. Vo vyhláške na strane 29. nájdeš vzor potvrdenia o výnimke, ktorý môže lekár vyplniť, podpísať a opečiatkovať. 

zdroj: ÚVZ

Pokiaľ ide o negatívny RT-PCR výsledok: Forma potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu je na dohode s príslušným laboratóriom.  Dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 je buď potvrdenie od lekára alebo aj zápisnica z epidemiologického vyšetrovania od príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Za doklad možno považovať tiež potvrdenie o výnimke podľa vzoru vo vyhláške. 

„SMS správa ako dôkaz o pozitivite či negativite je z nášho pohľadu limitovaná. V praxi však nastávajú situácie, kedy osoby nemajú iný doklad o tejto skutočnosti. Registrujeme vzniknuté situácie v teréne a uvedené sme vzali do úvahy. Aplikačná prax si preto vyžiadala zmenu,“ objasňujú hygienici.

Kontrolný orgán si v takomto prípade môže pravosť tejto SMS správy overiť u RÚVZ, NCZI, respektíve u tvojho ošetrujúceho lekára.

Vnímaš negatívny antigénový test ako „priepustku na slobodu“?

Stratil som certifikát s negatívnym výsledkom, čo mám robiť?

Registrácia tvojich osobných údajov prebehla len formou zápisu na vytlačené hárky, ktoré putujú na ďalšie spracovanie do regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Vzhľadom na to nie je možné verifikovať údaje zo strateného certifikátu. Platí pre teba zákaz vychádzania, rovnako ako v prípade, keby si sa testovania nezúčastnil. Zákaz vychádzania môžeš ukončiť v prípade, že absolvuješ RT-PCR test, alebo antigénový test.

Posted by Polícia Slovenskej republiky on Monday, November 2, 2020

Bol som pozitívne testovaný

V prípade, ak si bol v prvom kole testovania pozitívne testovaný, druhého kola testovania sa nemôžeš zúčastniť. Karanténa sa pre teba končí po 10-tich dňoch za podmienky, že si posledné 3 dni nemal klinické príznaky alebo si nemal úzky kontakt s pozitívnou osobou na COVID-19. Po 10 dňoch pre výnimku zo zákazu vychádzania potrebuješ potvrdenie od lekára, že si prekonal v posledných 3 mesiacoch ochorenie COVID-19.

Bývam v zelenom okrese, no pracujem v červenom okrese. Musím sa testovať?

V prípade druhého kola testovania nerozhoduje miesto tvojho trvalého bydliska ale miesto, kde sa zdržuješ/pracuješ. V prípade, že napríklad bývaš v takzvanom zelenom okrese, no kvôli práci alebo iným povinnostiam potrebuješ v termíne 9. – 15. novembra 2020 vycestovať do červených okresov, musíš absolvovať aj druhé kolo testovania.

Rovnakú povinnosť máš keď chceš vycestovať z červeného okresu do zeleného okresu. Podmienkou bude absolvovanie druhého kola testovania s negatívnym výsledkom testu. V prípade neabsolvovania druhého kola testovania pre teba bude platiť zákaz vychádzania.

Zdroje: ÚVZ, somzodpovedny.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech