Zohnať smetiarov je extrémny problém. Slovenská firma prináša smart riešenia, ktoré využívajú v 62 krajinách sveta

V najnovšej epizóde Let’s Talk Business k nám prišla Andrea Basilová, spoluzakladateľka úspešnej firmy Sensoneo. Rozprávali sme sa o odpadovom hospodárstve, v čom je Sensoneo jedinečná firma.

Sensoneo prináša mestám a obciam nástroje na inteligentnú správu odpadu a mnohé inteligentné inovačné riešenia. Aké boli začiatky firmy a ako na ich riešenia reagujú zákazníci?

Všetky zvozové spoločnosti sú presvedčené o tom, že to majú nastavené mega a že neexistuje, že by sa tam dalo niečo spraviť ešte lepšie. Až dáta odkrývajú, že to tak úplne nie je,hovorí Andrea.

Firma momentálne pôsobí v 62 krajinách po celom svete. Kľúčovým trhom je však Európa. Európa je najďalej v zmysle vývoja odpadového hospodárstva, zavádzania inovácií, v enviromentálnom prístupe a snahe trošku posunúť ten level viac smerom k udržateľnosti.“

Andrea tvrdí, že odpadového hospodárstvo je jedno z tých najkonzervatívnejších odvetví. Sensoneo prináša nové možnosti, znižovanie nákladov či emisií.

„Umožňujeme automatickú tvorbu zvozových trás, máme špeciálnu navigáciu, ktorú sme vyvinuli pre potreby spoločností. Zrazu sa im otvára možnosť, že nemusia zamestnávať smetiarov preto, lebo on pozná tú trasu a terén. Je to extrémny problém zohnať smetiarov, ale vďaka nám môžu zamestnať kohokoľvek, kto má vodičský preukaz pre tento typ vozidla.“

Ako ich ovplyvnila pandémia, kto je ich konkurenciou a aké majú plány do budúcna sa dozvieš v najnovšej epizóde Let’s Talk Business s Adamom Šipošom.

  • 24 hod
  • 48 hod
  • 7 dní
  • Tlačové správy TS