VIDEO: Pozri si ani­mo­vanú bio­gra­fiu Steva Jobsa

Dávid Baránek / 25. februára 2016 / Business

Steve Jobs je dnes už hotová legenda.

O tejto ikone spo­loč­nosti Apple sa točia filmy, píšu knihy a nahrá­vajú roz­hla­sové hry. Pokiaľ si sa ešte o jeho život nezau­jí­mal, máme tu pre teba ani­mo­vané video, ktoré roz­hodne stojí za pozre­tie. V osem­nás­tich minú­tach ťa pre­ve­die celým živo­tom Steva Jobsa.

Čítaj tiež: Steve Jobs by dnes oslá­vil 61 rokov

Zdroj: Thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: youtube.com

Pridať komentár (0)