Voj­na o inter­net chy­ti­la prá­ve nový roz­mer!

Marek Schwarz / 18. februára 2015 / Tools a produktivita

Európ­ska únia má v posled­ný­ch roko­ch prob­lém s Goog­lom a jeho poten­ciál­ne mono­pol­ným posta­ve­ním. Podob­ne v minu­los­ti pod­ro­bi­la pre­skú­ma­niu Mic­ro­soft. V roz­ho­vo­re pre maga­zín Re /code naz­na­čil ame­ric­ký pre­zi­dent Barack Oba­ma, že Európ­ska únia šika­nu­je fir­my ako Goog­le ale­bo Face­bo­ok z dôvo­du, že sama nemá čím kon­ku­ro­vať.

 

Čo si budeme nahovárať, v oblasti IT bežne používame americké operačné systémy a služby. Môžeme polemizovať o tom, či Európa naozaj nemá proti týmto službám čo postaviť. Adopcia však hovorí za všetko. Práve to je podľa Obamu dôvod, prečo Európska únia stavia americkým technologickým firmám do cesty prekážky.

Žeby Európska únia nerobila rozhodnutia, ktoré by neboli v jej komerčnom záujme? Myslím, že EÚ sa bude správať vždy podľa toho, čo bude v jej záujme. Rovnako by to urobila každá podobná organizácia alebo štát. To, či americké firmy zbytočne dusí, je už však úplne iná otázka. Na Obamu zareagoval hovorca EÚ, ktorý pre Financial Times povedal, že to americký prezident svojimi výrokmi prehnal.

 

 Regulácia by podľa neho len mala prispieť k tomu, aby neeurópske firmy mohli s EÚ pracovať ako s jediným trhom. Čo by im malo uľahčiť prácu. Firmy na podnet únie musia reagovať aj na iné rozhodnutia, napr. Google na žiadosť odstraňuje z výsledkov osobné informácie.

The Verge dodáva, že ak sa pomocou Európskej únie za svoje práva bijú európske podniky, zrovna tak na to majú právo aj tie americké. Kým Obama tvrdí, že internet platí daň za to, že je americký vynález, iní tomuto oponujú, že zásluha neprislúcha žiadnej krajine. Obama má navyše veľký plán na reguláciu internetu. HUPS!

Z vreciek daňových poplatníkov žijúcich v USA by sa mu mohlo podariť vytiahnuť navyše veľa peňazí. Možno preto teraz obhajuje internet ako vynález z Ameriky. Keby súčasný návrh o neutralite siete prešiel, bude ohrozený rozvoj sieťovej infraštruktúry, pretože by bolo menej konkurencie. Kde nie je konkurencia, tam sa trh zvyčajne moc nerozvíja.

 

Zdroj: Recode

 

Pridať komentár (0)