Vstúp do LaBáK-u

  • Možno si vždy chcel vyskúšať niečo nové, no chýbala ti k tomu tá správna motivácia?
archív Labák
  • Možno si vždy chcel vyskúšať niečo nové, no chýbala ti k tomu tá správna motivácia?

Práve potom pre teba je tu online seminár LaBáK, ktorý spája rozličné prírodné vedy. Navyše máš počas štyroch kôl možnosť aj trocha experimentovať v domácom či školskom LaBáKu. 

Tohtoročný, už šiesty ročník seminára a súčasne prírodovednej súťaže LaBáK prichádza v novom šate. Nielenže bola začiatkom roka spustená nová stránka s prehľadným systémom pre riešiteľov – www.labak.net, ale súčasne bol seminár sprístupnený takmer pre každého záujemcu – od materských škôl až po maturantov. V prípade, ak si chcú svoje vedomosti overiť či rozšíriť starší záujemcovia, pre nich je každá kategória prístupná nesúťažne. Takže v skratke je tu LaBáK v tomto roku naozaj pre všetkých :)

Ceľkový prehľad kategórií je tu:

A: pre žiakov 3.-4. ročníka stredných škôl – jednotlivci

B: pre žiakov 1.-2. ročníka stredných škôl – jednotlivci

C: pre žiakov 8.-9. ročníka základných škôl – jednotlivci

D: pre žiakov 5.-7. ročníka základných škôl – jednotlivci

E: pre žiakov 1.-4. ročníka základných škôl – tímy

F: pre žiakov materských škôl – tímy

Plus kategória X: nesúťažná kategória

Prvé kolo LaBáKu bolo spustené 1.1. 2018, pričom možnosť registrácie a odovzdania riešení v prvom kole potrvá do 19.2.2018, 23:59 h. V školskom roku 2017/2018 prebehnú spolu štyri kolá v časovom rozhraní od januára do mája, pričom ich náplňou budú úlohy z oblasti dopravy. V kategóriách A, B, C a D je celkovo 5 úloh z toho jedna praktická úloha. V kategóriách E a F pre najmladších účastníkov sú tri úlohy zamerané na prácu v tíme.

Odmena pre najlepších a nadviazanie nových kontaktov

LaBáK ponúka pre svojich riešiteľov spojenie príjemného s úžitočným. Počas riešenia seminára získaš nielen nové vedomosti a zručnosti, ktoré zúročíš ďalej, ale máš možnosť získať aj hodnotné ceny, ktoré budú odovzdané tým najlepším, v celkovej výške približne 1000 EUR. Navyše na záver školského roka pripravujeme niekoľkodňové sústredenie, kde spoznáš rovesníkov s podobnými záujmami.

S LaBáKom už šesť rokov

LaBáK nie je v mimoškolskom vzdelávaní celkom nováčik. S myšlienkou multidisciplinárneho seminára, ktorý by spájal rozdielne predmety a praktické zručnosti, prišiel v lete 2012 Michal Zajaček, v tom čase dobrovoľník v animačnom programe AMAVET-u  “Zvedaví vedci”. Zaviesť túto myšlienku do praxe mu pomáhali viacerí kolegovia a kamaráti v AMAVET-e: najmä Dávid Richter, Dávid Kocan, Michal Valiček a Michaela Brchnelová. Názov a logo seminára navrhol Dávid Richter.

Prvý ročník koordinovali spoločne Michal Zajaček a Dávid Richter. Následne úlohu koordinátora prebral Dominik Kostoláni, ktorý seminár ďalej úspešne rozvíjal a upevnil aj tím autorov úloh. Dominik súčasne zostavil aj tri zbierky úloh LaBáKu.

Zdroj: TS Labák

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech