VUT pri­pra­vi­la nový virál, kto­rý sto­jí za to!

Kika Besedičová / 5. februára 2015 / Lifehacking

Brnen­ská uni­ver­zi­ta VUT láka nový­ch štu­den­tov svo­jim ďal­ším virá­lom. A opäť sto­jí za to! :)

Pridať komentár (0)