Vysvet­le­nie od fyzi­ka, pre­čo sme ešte nestret­li mimo­zemš­ťa­nov

vedelisteze.sk / 4. novembra 2016 / Tools a produktivita

Fyzik Brian Cox odpo­ve­dal na naj­väč­šiu otáz­ku astro­nó­mie: Pre­čo sme sa ešte so žiad­nym mimo­zemš­ťa­nom nestret­li, vzhľa­dom na vyso­kú prav­de­po­dob­nosť?

Kde sú všetci?

Túto otázku ako prvý položil taliansky fyzik Enrico Fermi v roku 1950. Známa je ako Fermiho paradox. Fermi tvrdil, že existuje rozpor medzi vysokou pravdepodobnosťou mimozemského života a nedostatkom priamych dôkazov, že skutočne existuje inteligentný život mimo našej planéty.

“Kde sú všetci?” Znela jeho slávna otázka.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt milky way

foto:The Center for Planetary Science

Blížime sa ku koncu

Profesor Cox si myslí, že našiel odpoveď, avšak veľkú radosť ti ňou nespraví.

Sunday Times citovali Coxa: “Jedným z riešení pre Fermiho paradoxu je, že nie je možné udržať život, ktorý má silu zničiť sám seba.”

Áno, existuje šanca, že mimozemská civilizácia zničila samú seba pomocou politických nepokojov ešte skôr, než bola technologicky schopná preskúmať ďaleký vesmír.

Cox pokračoval varovaním: “Je možné, že rast vedeckých a technických poznatkov predstihuje rozvoj politického a spoločenského chápania, čo vedie ku katastrofe. Žiaľ, my sami by sme sa v najbližšej dobe mohli dostať do rovnakej pozície.”

vedelisteze

zdroj článku a všetkých fotografií: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)