VÚB Biz­nis aka­dé­mia pre pod­ni­ka­vé ženy má svo­je víťaz­ky

Nikola Brehová / 21. novembra 2016 / Business

8. roč­ník VÚB Biz­nis aka­dé­mie pre pod­ni­ka­vé ženy pri­nie­sol veľa nový­ch infor­má­cií, zážit­kov i prek­va­pe­ní. Medzi tri oce­ne­né pod­ni­ka­teľ­ské nápa­dy poro­ta vybra­la kniž­ku pre deti do 1 roka na roz­voj slov­nej záso­by, kur­zy anglič­ti­ny pre malý­ch dys­lek­ti­kov a por­tál pre seni­orov Klub 60+. Zau­jí­ma­vý­ch nápa­dov však pri­nie­sol ten­to roč­ník ove­ľa viac.

Všetky chute podnikania

Podnikavé ženy prekvapili širokým spektrom svojho zamerania. Výborným spracovaním oslovila napríklad Školička chutí s workshopmi o zdravom a chutnom jedle, alebo projekt na výrobu zariadení na vyhľadávanie stratených psíkov s mobilnou aplikáciou. Favoritmi poroty boli tiež ručná výroba luxusných plaviek pre fitnessky, pekáreň netradičných druhov chleba, či výroba produktov z byliniek zo Spiša.

1_ba_640x480

Rozhodnutie poroty: zavážil trhový potenciál i sociálny aspekt

O víťazkách rozhodla odborná porota na základe záverečnej prezentácie biznis plánov, na ktorých  účastníčky pracovali priebežne počas celých troch dní. „Pre mňa bola absolútne špičková prednáška o budovaní značky a rady k téme biznis plánu. Presne tieto informácie som potrebovala vedieť,“ hovorí Danica Janiaková, prevádzkovateľka portálu pre seniorov. Pri výbere troch najlepších biznis plánov mala porota veľmi náročné rozhodovanie. V tomto ročníku boli totiž podnikavé ženy s veľmi pestrými a nápaditými zámermi. „Nádherných projektov bolo viac. Rozhodli sme sa však zamerať sa na tie, ktoré podľa nás zacielili na pokrytie najväčších medzier na našom trhu a mali aj sociálny akcent,“ hovorí ambasádorka projektu, zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB Elena Kohútiková. Spolu s ňou do odbornej poroty tento rok zasadli podnikateľ Ján Lunter zo spoločnosti Alfa Bio, Janica Lacová z Jem Iné a čestný hosť Nicole Sinet, zakladateľka francúzskej kozmetiky značky Altheagrey.

2_ba_640x480

Autorky najlepších biznis plánov si odniesli finančnú odmenu

Víťazky workshopu získali hodnotné ceny, vedenie VÚB Biznis účtu na 2 roky zadarmo a tiež finančnú čiastku na rozbeh podnikania. Autorka najlepšieho biznis plánu si odniesla 3000 eur, účastníčka na 2. mieste 2000 eur a tretia 1000 eur. Pre víťazky boli pripravené aj ďalšie atraktívne odmeny. Napríklad členské do Impact Hub v Bratislave, či diagnostika podnikateľského nápadu od Juraja Kováča, zakladateľa projektu Rozbehni sa! Kariérna poradkyňa Ivana Brutenič zas venovala víťazkám hodiny mentoring u v oblasti osobnostného rozvoja. Udelená tiež bola špeciálna cena spoločnosti Alfa Bio a Alteagrey.

VÚB Biznis akadémia pre podnikavé ženy sa konala 10. – 12. novembra 2016 v bratislavskom Impact Hube a zúčastnilo sa jej 20 uchádzačiek vybraných odbornou porotou. Tento rok ste prednášky mohli sledovať aj naživo na facebookovej stránke VÚB. A videozáznamy prednášok budú sprístupnené aj na webstránke akadémie – www.podnikavezeny.sk.

4_ba_640x480

5_ba_640x480

Zdroj fotografií: vub.sk

Pridať komentár (0)