Xia­omi chce byť App­le, no tak­to to nepôj­de!

Peter Kováč / 18. augusta 2014 / Business

Xia­omi prá­ve dnes zve­rej­nil svoj naj­nov­ší upda­te ope­rač­né­ho sys­té­mu. Volá sa MIUI 6 a skrý­va v sebe znač­né množ­stvo vylep­še­ní a nový­ch fičúr. Dôvod pre­čo ten­to člá­nok píšem nie je aby som sa tu uká­jal nad neja­kým čín­skym tele­fó­nom (aj keď Xia­omi je už cel­kom good brand :)), ale aby som upú­tal vašu pozor­nosť na to, v čom sú Číňa­nia dlhé roky tak dob­rí. KOPÍ­RO­VA­NIE.

Mobily na týchto obrázkoch majú niečo spoločné a je ním podobnosť operačného systému k iOS7 a iOS8. Xiaomi veľmi dobre vie čo robí a za náhodu to určite nemôžem považovať.

 

Produktová web stránka 

Tieto dva weby sa na seba moc moc podobajú. Možno ich dizajnoval ten istý človek, či nie? :)

 

Lock screen

 

Home screen

 

Pop-up notifikácie

Kalendár

Vrstvenie operačného systému (na webe)

Kalkulačka

 

Kompas

Zdroj: techcrunch

Pridať komentár (0)