Z Banskej Bystrice do bratislavského „downtownu“. Bistro Lunter ukázalo svoje priestory

  • Zákazník bistra zameraného na zdravé stravovanie prirodzene očakáva poctivú alternatívu presahujúcu bežný štandard
  • Gastro prevádzka v parteri Twin City Tower sa snaží očakávania naplniť. Či už ide o jedlo alebo architektúru
  • Malý, ale frekventovaný priestor vyžaduje efektívne dispozičné riešenie, odolné materiály a prehľadný priestorový koncept
Maroš Fečík
  • Zákazník bistra zameraného na zdravé stravovanie prirodzene očakáva poctivú alternatívu presahujúcu bežný štandard
  • Gastro prevádzka v parteri Twin City Tower sa snaží očakávania naplniť. Či už ide o jedlo alebo architektúru
  • Malý, ale frekventovaný priestor vyžaduje efektívne dispozičné riešenie, odolné materiály a prehľadný priestorový koncept
Podľa článku od autora Jakub Moravčík, Archinfo.sk, autori projektu: Ing. arch. Maroš Fečík, Ing. arch. Katarína Bergerová, Ing. arch. Martin Hudec, PhD.
„Otvorenosť a poctivosť. Primárne heslá, ktoré charakterizujú značku Lunter boli kľučové aj pri formovaní architektonického konceptu“ vysvetľuje architekt Martin Hudec.

Lunter otvára svoje prvé bistro v Bratislave

Gastronomická firma Lunter známa svojim rodinným príbehom a poctivou výrobou rozširuje svoje pole pôsobnosti z Banskej Bystrice aj do vznikajúceho bratislavského „downtownu“. Prevádzka v Twin City Tower je orientovaná do novej pešej zóny medzi administratívnymi budovami.

zdroj: Maroš Fečík

Otvorenosť

Bistro je prístupné z interiéru vstupnej haly, čitateľné je však rovnako cez exteriérové presklenie. Vnútorný priestor definuje kompaktná drevená zástena, ktorá skrýva len nevyhnutné zázemie prevádzky (skladovú chladničku, príručný sklad a malú prípravovňu…). Zakomponované sú v nej rovnako plochy pre produkty. Na osi vstupu sa nachádzajú otvorený šalátový bar a transparentná prípravovňa jedál s obslužným pultom. Zóna návštevníkov a obsluhy je delená vizuálne iba pomocou zníženej priehľadnej police nad pultom, čím menšiemu retailu neuberá na ploche. Časť obalená v nerezi vyjadruje čistotu procesu prípravy gastronomických produktov. Koncept otvorenosti vyjadruje rovnako aj stropná vrstva bez podhľadu.

Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk 

Poctivosť

Použité materiály podporujú ideu firmy Lunter založenú na uveriteľnosti a pravdivosti. Dlhá drevená stena je komponovaná z hralonov z dubového masívu, do ktorých je vyfrézovaná kanelúra. Tá dodáva interiéru špecifický detail, plasticitu a haptický zážitok. Rovnaký detail je použitý aj na ostatnom zariadení. Výdajný pult je navyše doplnený zeleným morením, ktoré identifikuje prevádzku a jej nový branding. Pri vstupe je osadená zelená stena z jedlých byliniek, ktoré môže návštevník použiť do zakúpeného jedla. Liata betónová podlaha a priznaný strop s technológiami predstavujú základné horizontálne vrstvy, medzi ktorými sa odohráva príbeh bistra.

„Prevádzka Lunter bistra má ambíciu priniesť aj kúsok rodinného, tradičného, či dokonca rurálneho prostredia do vznikajúceho nového centra mesta s dynamickým životným štýlom,“dodáva Martin Hudec.

zdroj: Maroš Fečík

zdroj: Maroš Fečík

zdroj: Maroš Fečík

zdroj: Maroš Fečík

zdroj: Maroš Fečík

zdroj: Maroš Fečík

zdroj: Maroš Fečík

zdroj: Maroš Fečík

zdroj: Maroš Fečík

zdroj: Maroš Fečík

zdroj: Maroš Fečík

zdroj: Maroš Fečík

zdroj: Maroš Fečík

zdroj: Maroš Fečík

zdroj: Maroš Fečík

Zdroj: Archinfo.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech