Zaria­de­nie, kto­ré pre­me­ní vaše hodi­ny na smart

Šandi / 9. júna 2014 / Tools a produktivita

Na Kicks­tar­te­ri odštar­to­val zau­jí­ma­vý pro­jekt s náz­vom Glan­ce, kto­rý sľu­bu­je pri­da­nie smart fun­kcií k vašim bež­ným hodin­kám. Ide o aký­si klip s disp­le­jom, kto­rý zasu­nie­te pod pásik hodi­niek a vidí­te na ňom všet­ky potreb­né infor­má­cie.

 

Glance okrem obvyklej výbavy ako OLED displej, batéria s udávanou týždennou výdržou, alebo Bluetooth 4.0 pre komunikáciu, obsahuje aj snímač 3D polohy, vďaka čomu môžete napríklad ovládať kurzor myši. Zvláda aj rozoznávanie gest pomocou prstov na ruke - napríklad pre prechod na ďalšiu snímku v prezentácii.

Podľa obrázkov to zatiaľ vyzerá, že autori majú na 3D tlačiarni vytlačený len prototyp a sľubujú nerealizovateľné. V skutočnosti im už však prototypy fungujú a realizácia vyzerá priechodne.

Či sa im rozhodnete veriť alebo nie, najnižšia cena je teraz 70 USD za hotový Glance, ktorý by mal prísť na trh tento rok v októbri. Podporované systémy sú iOS a Android. Z mojho pohľadu to vyzerá ako veľmi podarené video, no o produkte by som zatiaľ pomlčal.

Zdroj: kickstarter

Pridať komentár (0)