Žilinka skúmal spis Fica a Kaliňáka. Zistil prieťahy v rozsahu desiatok dní

  • V kauze Súmrak mal Žilinka zistiť prieťahy
  • Došlo k neodôvodneným prieťahom v celkovej dĺžke 55 kalendárnych dní, uvádza generálny prokurátor
byvaly premiér Fico a exminister Kaliňák sa opierajú o generálneho prokurátora Maroša Žilinku
TASR/Jakub Kotian, Ján Krošlák, Martin Baumann
  • V kauze Súmrak mal Žilinka zistiť prieťahy
  • Došlo k neodôvodneným prieťahom v celkovej dĺžke 55 kalendárnych dní, uvádza generálny prokurátor

Generálny prokurátor Maroš Žilinka zistil prieťahy vo veci rozhodovania o sťažnosti expremiéra Roberta F. a exministra vnútra Roberta K. voči obvineniu v kauze Súmrak. Ako informoval hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan, dopustiť sa ich mali policajní vyšetrovatelia, ako aj dozorový prokurátor.

„Preskúmaním veci dospel generálny prokurátor k záveru, že konanie o sťažnostiach obvinených proti uzneseniu o vznesení obvinenia nebolo plynulé a došlo k neodôvodneným prieťahom v celkovej dĺžke 55 kalendárnych dní, z ktorých bolo 38 pracovných,“ povedal Skladan s tým, že vyšetrovateľ Policajného zboru napriek splneniu zákonných podmienok nepredložil prokurátorovi Úradu špeciálnej prokurátorovi, vykonávajúcemu vo veci dozor, vyšetrovací spis spolu so sťažnosťami obvinených, ktoré boli riadne odôvodnené k 16. máju bezodkladne, ale až prípisom zo dňa 15. júna, doručeným Úradu špeciálnej prokuratúry dňa 21. júna.

„Tento postup vyšetrovateľa predstavoval prieťah v konaní v dĺžke 29 kalendárnych dní, z ktorých bolo 21 pracovných,“ uviedol Skladan. Dozorový prokurátor ÚŠP, ktorý dal na vydanie uznesenia o vznesení obvinenia súhlas, bol podľa Skladana povinný predložiť sťažnosti obvinených, ktoré mu boli doručené dňa 21. júna, na rozhodnutie nadriadenému prokurátorovi – zástupcovi špeciálneho prokurátora.

Logo

Editor Startitup s.r.o.

1500 - 2200 €
mesačne
mesačne

„Hoci mu v tom nič nebránilo, urobil tak až dňa 18. júla po tom, ako mu boli dňa 13. júla doručené žiadosti obvinených o preskúmanie postupu pri rozhodovaní o sťažnostiach. Konanie dozorového, resp. jeho zastupujúceho prokurátora, v dôsledku ktorého nemal orgán príslušný na rozhodnutie sťažnosti so spisom k dispozícii, tak nebolo plynulé a spôsobilo prieťah v dĺžke 26 kalendárnych dní, z toho 17 pracovných dní,“ zdôraznil hovorca.

Pri postupe prokurátora prieťahy nezistil

Žilinka podľa Skladana v postupe prokurátora povereného výkonom funkcie zástupcu špeciálneho prokurátora, ako orgánu príslušného na rozhodovanie o sťažnostiach, po tom, ako mu boli dňa 18. júla predložené sťažnosti obvinených s ich odôvodnením a spisom na rozhodnutie, prieťahy nezistil.

„Generálny prokurátor súčasne dospel k záveru, že obdobie od podania sťažností do doručenia odôvodnenia sťažností vyšetrovateľovi Policajného zboru, nemožno pripísať na ťarchu orgánov činných v trestnom konaní a považovať ich ako prieťah v konaní, keďže išlo o obdobie, počas ktorého bolo realizované právo obvinených kvalifikovane svoje sťažnosti odôvodniť,“ vysvetlil Skladan.

Zároveň doplnil, že na základe zistení generálny prokurátor uložil povinnosť orgánu príslušnému na rozhodnutie o sťažnostiach bezodkladne rozhodnúť (ak sa tak už medzičasom nestalo) a špeciálnemu prokurátorovi prijať účinné opatrenia, aby v budúcnosti k obdobným porušeniam zákona nedochádzalo.

„Predmetom preskúmania veci nebola zákonnosť uznesenia o vznesení obvinenia, ktoré do dnešného dňa nenadobudlo právoplatnosť,“ dodal Skladan.

V rámci akcie Súmrak obvinili policajti v apríli bývalého predsedu vlády Roberta F. a exministra vnútra Roberta K. zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a tiež ohrozenia daňového tajomstva.

Zdroj: SITA

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá