Zo starších bytoviek vznikla vďaka vydarenej rekonštrukcii naozaj moderná architektúra

  • Príklad rekonštrukcie mimoriadne zaujímavý aj v kontexte slovenského stavebného fondu
  • Ukážka, ako sa dá urobiť naozaj zaujímavá obnova a zhodnotenie starších objektov masívnej bytovej výstavby "za plnej prevádzky"
  • Efektívne, účelne a architektonicky čisto. S výrazným zvýšením kvality bývania
Philippe Ruaualt, Lacaton and Vassal
  • Príklad rekonštrukcie mimoriadne zaujímavý aj v kontexte slovenského stavebného fondu
  • Ukážka, ako sa dá urobiť naozaj zaujímavá obnova a zhodnotenie starších objektov masívnej bytovej výstavby "za plnej prevádzky"
  • Efektívne, účelne a architektonicky čisto. S výrazným zvýšením kvality bývania
Podľa článku od autora Jakub Moravčík, Archinfo.sk, autori projektu: Anne Cacaton, Jean Phillippe Vassal, Frederic Druot, Christophe Hutin

Rekonštrukcia plne obsadenej bytovky začínala v interiéri a postupne sa dostala až na fasádu, kde predsadená pavlač (zimná záhrada) umožnila v maximálnej miere otvorenie bytov. Pôvodné malé okná nahradilo veľké posuvné zasklenie. Výsledkom je viac priestoru, svetla a výhľadov. Rekonštrukcia prebehla bez vysťahovania obyvateľov. Nové obvodové konštrukcie pomohli výrazne zlepšiť celkovú energetickú bilanciu stavby.

Vo finále opäť rekonštrukcia veľkého obytného komplexu 

Do vyhlásenia výsledkov ceny za súčasnú architektúru – Mies van der Rohe Award 2019 ostáva ešte niekoľko týždňov. Už teraz však poznáme piatich finalistov súťažného bienále, ktorých sa budeme snažiť podrobnejšie predstaviť v samostatnom článku. Dnes to bude Transformácia 530 bytov vo francúzskom meste Bordeaux.

Tak ako aj víťaz spred dvoch rokov – renovácia obytného komplexu DeFlat Kleiburg, aj projekt v Bordeaux priamo reaguje na súčasné riešenie krízy bývania v európskych mestách. Revitalizácia jestvujúcej zástavby a mnohokrát aj jej radikálna transformácia je minimálne rovnako dôležitá ako výstavba nová. Projekt v Bordeaux ukazuje jeden z možných prístupov. Necháva prehovoriť individuálne príbehy obyvateľov, snaží sa podporiť komunitný život. Projekt sa dostal do užšieho výberu aj vzhľadom na aktuálnosť témy. Nutnosť vyrovnať sa s odkazom modernizmu nie je len francúzskou, ale aj celoeurópskou výzvou.

zdroj: Philippe Ruaualt, Lacaton and Vassal

Komplikované východiská

Monumentálne monolitické obytné bloky nepatrili pred rekonštrukciou medzi atraktívne miesta na život. Málo svetla, plytké balkóny, zlé teplotechnické parametre obvodových konštrukcií… Projekt sa zameral na rekonštrukciu trojice bytových domov, ktorých náplň z prevažnej časti tvorilo sociálne bývanie. Ide o prvú fázu programu rekonštrukcie „Cité du Grand Parc“ v Bordeaux.

V domoch postavených na začiatkom 60. rokov je viac ako 4000 bytových jednotiek. Rekonštrukcia budov G, H a I, s výškou 10 až 15 poschodí, sa týkala 530 bytov.

zdroj: Philippe Ruaualt, Lacaton & Vassal

zdroj: Philippe Ruaualt, Lacaton and Vassal

Nový priestor pre život

Renovácia obytných blokov výrazne pozdvihla kvalitu bývania. Veľmi presne dokázala v rámci obmedzeného rozpočtu zhodnotiť existujúce kvality, ktoré ostali zachované a nedostatky, ktoré bolo potrebné adresovať a odstrániť.

Dostavba veľkých zimných záhrad a balkónov, ktoré rozšírili obytný priestor, zabezpečila viac prirodzeného svetla, lepšie teplotechnické parametre a flexibilitu využitia priestoru.

Existujúce malé okná nahradili zasklené posuvné dvere na výšku celého podlažia, ktoré otvárajú obytný priestor do novovzniknutej zimnej záhrady.

Technické vybavenie bolo modernizované. Dva výťahy pri každom schodisku boli nahradené jedným väčším. Infraštruktúru doplnili nové výťahové šachty vedené pozdĺž zadnej fasády. Zrekonštruované boli kúpeľne a elektroinštalácia v bytoch. Zmeny sa dotkli aj spoločných priestorov a záhrad. Aj vďaka dotáciám sa nájomné po rozsiahlej  prestavbe nezdvihlo.

zdroj: Philippe Ruaualt, Lacaton and Vassal

zdroj: Philippe Ruaualt, Lacaton and Vassal

zdroj: Philippe Ruaualt, Lacaton and Vassal

zdroj: Philippe Ruaualt, Lacaton and Vassal

zdroj: Philippe Ruaualt, Lacaton and Vassal

Rekonštrukcia plne obývaných objektov

Projekt je protipólom luxusných obytných blokov, ktoré sú často označované ako príklady ekologického bývania. Budovy G, H a I ukazujú možnosť ako dosiahnuť tieto kvality ekonomickým a udržateľným spôsobom.

Vzhľadom na realizáciu prebiehajúcu počas plnej prevádzky objektov, boli vylúčené výrazné zásahy do existujúcich konštrukcií, schodísk alebo podláh. Kľúčové bolo rozšírenie a výmena technického zariadenia. V bytoch prebehla renovácia hygienického zariadenia a dokončovacie práce.

Obytný priestor bol rozšírený o dodatočný 3,8 metrový prefabrikovaný modul. Otvorenie fasády prostredníctvom veľkých posuvných zasklených dverí, ktoré prepájajú všetky miestnosti so zimnou záhradou viedlo k výraznému zväčšeniu využiteľného priestoru.

Celkové náklady (365 €/m2) rešpektujú rozpočet len mierne prekračujúci úroveň bežných nákladov na základnú obnovu fasád, izolácií a technickej infraštruktúry.

Takto vyzerali byty pred rekonštrukciou…

zdroj: Philippe Ruaualt, Lacaton and Vassal

zdroj: Philippe Ruaualt, Lacaton and Vassal

zdroj: Philippe Ruaualt, Lacaton and Vassal

zdroj: Philippe Ruaualt, Lacaton and Vassal

zdroj: Philippe Ruaualt, Lacaton and Vassal

zdroj: Philippe Ruaualt, Lacaton and Vassal

12 až 16 dní na jeden byt

S cieľom skrátiť trvanie prác využíva stavba prefabrikované moduly. Betónové balkónové dosky a stĺpy boli osadené na miesto pomocou žeriavu. Voľne stojaca predsadená konštrukcia zaťažuje nosnú konštrukciu stavby len minimálne.

Stavebné práce prebiehali nasledovne: Po osadení prefabrikovanej konštrukcie boli odstránené pôvodné výplne okien a konštrukcie kontaminované azbestom. Následne boli  do obvodovej steny vyrezané otvory na celú výšku podlažia, ktoré vytvorili priestor pre posuvné dvere s tepelnoizolačným zasklením. Závesy za sklom poskytujú dodatočnú izoláciu vykurovaných interiérov.

Zo strany exteriéru bola osadená ľahká fasáda z priehľadných, profilovaných polykarbonátových panelov kombinovaných so sklenenými výplňami v hliníkových rámoch. Prehrievanie priestoru v letných mesiacoch pomáhajú redukovať reflexné slnečné clony.

Dôsledné plánovanie a organizácia staveniska umožnila transformáciu jedného bytu za 12 až 16 dní. Pol dňa zabrala inštalácia prefabrikovanej konštrukcie, dva dni rezanie otvorov a prispôsobenie fasády, ďalšie dva dni inštalácia nových výplní otvorov. Osem až dvanásť dní zabrala renovácia interiérov.

Takto sa býva po prestavbe…

zdroj: Philippe Ruaualt, Lacaton and Vassal

zdroj: Philippe Ruaualt, Lacaton and Vassal

zdroj: Philippe Ruaualt, Lacaton and Vassal

zdroj: Philippe Ruaualt, Lacaton and Vassal

zdroj: Philippe Ruaualt, Lacaton and Vassal

zdroj: Philippe Ruaualt, Lacaton and Vassal

zdroj: Philippe Ruaualt, Lacaton and Vassal

zdroj: Philippe Ruaualt, Lacaton and Vassal

zdroj: Philippe Ruaualt, Lacaton and Vassal

zdroj: Philippe Ruaualt, Lacaton and Vassal

Zdroje: presskit EU Mies award 19Lacaton & Vassal architectesFrédéric Druot ArchitectureChristophe Hutin Architecture

Zdroj: Archinfo.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech