Zobral 4 fúkače a uro­bil si Hover­bo­ard

Martin Kráľ / 13. decembra 2014 / Tech a inovácie

Prob­lém pôvod­ného Hoover­bo­ardu je, že fun­guje len na oce­ľo­vom pod­klade. Ryan Cra­ven vyrie­šil tento fun­da­men­tálny prob­lém úplne jed­no­du­cho a štý­lovo. Kto vie, možno sa jeho ver­zia lep­šie ujme ako ori­gi­nál, ktorý mimo­cho­dom stojí “len” smieš­nych 10.000$.

Pridať komentár (0)