Zoznám­te sa s Niel­sen Nor­man Group

Webdesigning.sk / 9. júna 2014 / Tools a produktivita

Čas­to sa stá­va, že sa sna­ží­te pre­sved­čiť kli­en­ta ale­bo šéfa o nie­čom, čo pokla­dá­te za prí­nos — naprí­klad res­pon­zív­ny dizajn ale­bo A/B tes­to­va­nie. On vám na to odpo­ve­dal, že nemá­te poriad­ne pod­kla­dy či výskum, kto­rý by vaše teórie potvr­dzo­val. To však nie je tak úpl­ne prav­da.

 

Preto by som vás zoznámil s jednou veľmi podstatnou spoločnosťou, ktorú asi nepoznáte. Volajú sa Nielsen Norman Group (NN/g) a ich živobytím je výskum, tréningy a poradenstvo v oblasti web dizajnu - UX a UI. Je to firma, ktorá skúma všetky aspekty webdizajnu a UX, a potom z nich robí výsledky. Robia reporty, hodnotia UI a neriešia, čo je populárne. NN/g vám pomôže vytvoriť lepšie prostredie pre reálnych ľudí.

Spoločnosť bola založená v roku 1998 pánmi menom Jakob Nielsen (guru v oblasti použiteľnosti webstránok – New York Times) a Don Norman (guru v oblasti pracovných technológií – Newsweek). Ich experti sú naozaj profíci v tom, čo robia.

Určite ich odporúčam, ak si nie ste istý nejakým elementom vašej stránky alebo jej časti. V sekcii článkov si môžete vyhľadať kopu kvalitného materiálu podloženého skutočnými výskumami a nie dohadmi. Nové články prinášajú zhruba raz týždenne, ale pravidelnosť je rôzna. Je možné si selektovať témy aj autorov. Píšu o responzívnom dizajne, testovaní, vizuálnemu dizajne a o moných iných zaujímavých témach.

Každý ich článok je svojím spôsobom prevratný.

 

Spoločnosť vás nenúti prečítať si celý článok, aby ste zistili, že zaujímavý na ňom je iba nadpis. Pri každom článku ponúkajú ponúkajú “sumár” hneď na začiatku. Takže nemusíte strácať čas, ak vás téma nezaujme.

Obsahu na ich stránkach je veľmi veľa a verím, že každý si nájde niečo svoje. 

Viac na stránke spoločnosti: http://www.nngroup.com/

Zdroj: webdesigning.sk

Pridať komentár (0)