ZSSK hodnotilo obdobie sviatkov. Priemerné meškanie vypravených vlakov bolo 1,09 minúty

  • Vianočné sviatky dali zabrať nie len cestujúcim, ale aj národnému dopravcovi, ktorý krátko po vypravení všetkých mimoriadnych vlakov zhodnotil situáciu
  • ZSSK prepravila počas sviatkov o vyše 175-tisíc ľudí viac ako vlani a na najvyťaženejšej trase Bratislava – Košice meškali vlaky v priemere štyri minúty
zssk1
Flickr
  • Vianočné sviatky dali zabrať nie len cestujúcim, ale aj národnému dopravcovi, ktorý krátko po vypravení všetkých mimoriadnych vlakov zhodnotil situáciu
  • ZSSK prepravila počas sviatkov o vyše 175-tisíc ľudí viac ako vlani a na najvyťaženejšej trase Bratislava – Košice meškali vlaky v priemere štyri minúty

Náš národný dopravca si počas sviatkov pokoja paradoxne užíva ten najväčší zhon. A nie je to len dookola omieľanou frázou, že východniari sa vracajú z Bratislavy domov. Húfy ľudí sa presúvajú vo všetkých častiach Slovenska. Na cestách stojíme v niekoľkohodinových zápchach, vlaky meškajú. Ale len minútku.

Národný dopravca ZSSK vydal tlačovú správu k hodnoteniu uplynulých vianočných sviatkov a zistené čísla sú jednoznačne zaujímavé:

  • prepravených bolo takmer 1,7 milióna cestujúcich,
  • celkovo bolo vypravených 24 144 vlakov,
  • priemerné meškanie všetkých „sviatočných“ vlakov bolo 1,09 minúty,
  • v porovnaní s minulým rokom ZSSK vypravila takmer o 2000 vlakov viac,
  • Na najviac vyťaženej severnej trase Bratislava – Košice – Bratislava cestovalo vlakmi národného dopravcu v prázdninovom období 945 524cestujúcich.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: Instagram/trainlover_slovakia

Po vlne kritiky

Od septembra sa na ZSSK valí jedna pohroma za druhou a preto sa dalo očakávať, že sa takýmito dobrými štatistikami bude chcieť pochváliť. Desaťročia staré rušne sa v niekoľkých prípadoch ocitli v plameňoch, vagóny sa samovoľne počas jazdy odpájali, porušilo sa trakčné vedenie, kritikou nešetrí ani Brusel (viac nájdeš TU) a naposledy si mohol počuť dokonca o nefalšovanom slovenskom „polárnom exprese“ na trase z Trenčína do Bratislavy (viac si prečítaš TU). A to všetko tesne po tom, ako národný dopravca spustil masívnu kampaň na podporu cestovania vlakmi, kde využila známe tváre hudobnej skupiny S hudbou vesmírnou.

Aj napriek tomu sa snaží svoje služby zlepšovať a pribudla nová aplikácia so systémom pre predaj lístkov (viac TU), spoj z Bratislavy priamo do Zürichu a pripravujú sa aj novučičké vozne (čítaj TU).

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: Instagram/slovenske._.vlaky

Problémom je stále Hlavná stanica

No a jediným problémom, ktorý sa s cestovaním vlakom u nás spája, nie je len meškanie vlakov. Je to aj často kritizovaný vstup do nášho hlavného mesta, Hlavná stanica, ktorá by potrebovala poriadnu rekonštrukciu. Vláda Slovenskej republiky na jej modernizáciu odklepla takmer 3 milióny eur a zmeny chcela mať hotové do dôležitého eventu, ktorý Slovensko už v máji čaká – Majstrovstiev sveta v hokeji.

Už teraz je však viac než isté, že komplexnejšiu renováciu čakať nemožno (viac sa dočítaš TU). V našom nedávnom rozhovore urbánny geograf Adrian Gubčo povedal: „Z hľa­diska toho, čo sta­nica po­tre­buje, by som to vô­bec ne­naz­val veľ­kou in­ves­tí­ciou, sú to len fi­nan­cie na akýsi fa­ce­lif­ting. Prob­lémy na­šej Hlav­nej sta­nice sú v pod­state úplne iné, ako len sm­rad a prí­tom­nosť so­ciálne slab­ších sku­pín oby­va­teľ­stva. To sú okam­žite rie­ši­teľné prob­lémy a vý­sle­dok za­ned­ba­nej údržby alebo kon­troly.“

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: Instagram/annedeld

„Prob­lémy sta­nice sú v pod­state oveľa väč­šieho rázu. Je to na­prí­klad sa­motná ne­šťastná po­loha, pre­tože sta­nica je v ob­lúku. Zna­mená to, že tam ne­do­kážu za­sta­vo­vať dl­h­šie súp­ravy. Ďal­ším prob­lé­mom je, že na­prí­klad ná­stupné pe­róny sú veľmi úzke, a teda sa tu ne­dajú osa­diť es­ka­lá­tory či vý­ťahy, nie je tam do­sta­tok rozp­ty­lo­vého pries­toru pre ľudí, čo vi­díme vždy, keď príde vlak. Sta­nica nie je vô­bec bez­ba­ri­é­rová a ľu­dia, ktorí majú hen­di­kep, starší ľu­dia, či už len tí, ktorí ťa­hajú veľký ku­for, majú prob­lém zniesť tie tašky dole a po­tom opäť hore. V pod­state pe­róny sa ne­dajú roz­ší­riť bez toho, aby sa ne­zní­žila ka­pa­cita sta­nice, ktorá je už te­raz mierne na­ru­šená, čo je dané aj tým, že ňou denne pre­chá­dzajú ná­kladné vlaky. Pri ‚nor­mál­nych‘ sta­ni­ciach ob­chá­dzajú hlavnú sta­nicu, no u nás to nie je možné,“ hovorí.(celý rozhovor si môžeš prečítať TU).

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech