Zvie­ra­tá vytvo­re­né obrys­mi ľudí. Úžas­ná kam­paň zdvih­la záu­jem o adop­ciu domá­ci­ch milá­či­kov

interez.sk / 21. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: Behance/McCann Worldgroup India - Mumbai

Duo umel­cov vytvo­ri­lo pro­jekt, kto­rý pomá­ha opus­te­ným zvie­ra­tám. Vo svo­jej prá­ci spo­ji­li kre­a­tív­ny nápad s dob­rou ide­ou a výsle­dok sto­jí za to.

Existuje množstvo potenciálnych majiteľov domácich miláčikov, no niektorí z nich potrebujú len trocha inšpirácie, aby sa napokon rozhodli pomôcť takýmto zvieratám a adoptovali si ich. Dvaja umelci vytvorili nápadité obrázky, vďaka ktorým sa im podarilo podporiť túto peknú myšlienku.

Fotograf Amol Jadhav a výtvarník Pranav Bhide vytvorili úžasnú kampaň pre organizáciu World For All Animal Care And Adoptions v indickom meste Bombaj. Ich cieľom bolo rozšíriť povedomie o adopcii zvierat a čo je najdôležitejšie, vďaka tejto kampani sa im to aj podarilo.

Použitím dobrého svetla a správneho rámcového usporiadania, vytvorila táto dvojica sériu optických ilúzií – portrétov, ktoré spájajú dva obrázky do jedného. Na snímkach sú zobrazení ľudia a tí svojimi časťami tela vytvárajú obrys zvieraťa, ktorý je možné vidieť v strede obrázka. Súčasťou fotografií je aj slogan: „Vždy je tu miesto pre ďalších. Adoptuj.“ Propagácia splnila svoj účel, v porovnaní s minulým rokom sa to zlepšilo o 150% a počet adopcií dosiahol číslo 42.

Behance/McCann Worldgroup India – Mumbai
Behance/McCann Worldgroup India – Mumbai
Behance/McCann Worldgroup India – Mumbai
zdroj: interez.sk
Pridať komentár (0)