20 miest, o kto­rých budeš pochy­bo­vať, že sa nachá­dza­jú na našej pla­né­te

vedelisteze.sk / 1. októbra 2016 / Zaujímavosti

Na sve­te exis­tu­jú mies­ta, kto­ré vyze­ra­jú tak neuve­ri­teľ­ne, až je ťaž­ké uve­riť, že v sku­toč­nos­ti naozaj jes­tvu­jú.

Výhľad na rie­ku, Island

278905-48-1000-511609c7fd-1474623434

Las­sen Vol­ca­nic Nati­onal Park, USA

278855-38-1000-5a48770d24-1474623434

Ružo­vé jaze­ro, Aus­trá­lia

278805-39-1000-2abd379fea-1474623434

Kaňon Ante­lo­pe, USA

278705-slotcanyons-1000-dba86e7d35-1474623434

Vul­kán Dal­lol, Eti­ó­pia

278655-37-1000-b7113dc143-1474623434

Soľ­ná púšť Salar de Uyuni, Bolí­via

278605-36-1000-1007453893-1474623434

Dúho­vé hory, Čína

278455-33-1000-40cf7af5ab-1474623434

Kryš­tá­lo­vá jas­ky­ňa Naica Mine, Mexi­ko

278405-35-1000-b3f64dce29-1474623434

Hora Rorai­ma, Vene­zu­e­la

278355-34-1000-ac68f16ad5-1474623434

Lagú­na Jökul­sár­lón, Island

278305-42-1000-6dbf673fd9-1474623434

Jaze­ro Atron, Tan­zá­nia

278255-41-1000-840f459c19-1474623434

Gej­zír Fly, USA

278205-55-1000-b1adb494dc-1474623434

Hava­ro­va­né lie­tad­lo na baham­skom ostro­ve Norman’s Cay

278105-50-1000-9dabc57bc2-1474623434

Národ­ný park Ana­vil­ha­nas, Bra­zí­lia

278055-49-1000-3a8851832b-1474623434

Hory Tian­zi, Čína

278005-6798186133_924af31019_o-1000-ea4ccf689a-1474623434

Svet­luš­ky v jas­ky­ni Wai­to­mo, Nový Zéland

277955-30-1000-a515326c2d-1474623434

Kamen­ný les Tsin­gy de Bema­ra­ha, Mada­gas­kar

277905-44-1000-6ddba15e5c-1474623434

Svet­luš­ky v lese, Japon­sko

277855-45-1000-ba3177cfb1-1474623434

Rie­ka Brai­ded, Island

277755-47-1000-88238a2e24-1474623434

Mra­mo­ro­vá jas­ky­ňa, Pata­gó­nia, Čile

277705-46-1000-35578ca903-1474623434vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj fot­gra­fií: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: vedelisteze.sk/vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)