4 rady od úspešných podnikateľov, na ktoré by si pri podnikaní na Slovensku nemal zabúdať

  • Chivas VENTURE aj tento rok hľadá podnikateľov, ktorí si dávajú za cieľ vyriešiť najväčšie sociálne a enviromentálne problémy sveta
  • V obľúbenej súťaži sa objaví hneď niekoľko ambicióznych ľudí, ktorí sú odhodlaní preraziť so svojím nápadom na trhu
porota
Chivas VENTURE
  • Chivas VENTURE aj tento rok hľadá podnikateľov, ktorí si dávajú za cieľ vyriešiť najväčšie sociálne a enviromentálne problémy sveta
  • V obľúbenej súťaži sa objaví hneď niekoľko ambicióznych ľudí, ktorí sú odhodlaní preraziť so svojím nápadom na trhu

Aj tento rok bude o projektoch s najväčším potenciálom rozhodovať 4-členná porota zložená z podnikateľov, ktorí začínali stavať ich biznis od nuly. Nám porota odpovedala na pár biznisových otázok, ktoré ťa možno nakopnú uveriť vo svoj projekt, pracovať na ňom, ukázať ho svetu.

Víťaza Chivas VENTURE čaká svetové zviditeľnenie, podiel z balíka vo výške 1 milióna amerických dolárov, 3-dňový akceleračný program v Spojenom kráľovstve a množstvo nových kontaktov. Ak aj ty máš v hlave nápad na biznis, alebo už na nejakom pracuješ, určite sa na tvojej podnikateľskej ceste inšpiruj radami progresívne zmýšľajúcich ponikateľov, ktorí budú tento rok tvoriť porotu súťaže Chivas VENTURE.

Patrick Hessel – c2i

Prečo si myslíš, že sa v konkurencii ostatných spoločností darí práve tebe? Čo vás odlišuje?

Na svete je mnoho firiem, ktoré vyrábajú kompozitné materiály, ale iba zopár z nich zamestnáva vyše 500 ľudí. Dôvod nášho úspechu môže tkvieť v tom, že na rozdiel od ostatných zakladateľov podobných firiem som viac biznismen ako technicky založený typ. Od začiatku som mal víziu zväčšovať výrobu a čo najviac rozširovať náš biznis.

Ak by si sa obzrel do minulosti a mal dať svojmu 20-ročnému „ja“ niekoľko dobre mienených rád do života – aké by to boli?

Pracuj naplno, užívaj si naplno. Vždy sa snaž udržať rovnováhu medzi prácou a osobným životom. Vybuduj si životnú rutinu: pravidelne sa hýb a dbaj aj na svoju psychickú pohodu. Nastav si ciele, priebežne ich kontroluj a meň svoje konanie podľa toho, ako sa menia tvoje ciele.

Keď zomrieš, ľudia si ťa budú pamätať podľa vzťahov, ktoré si si vybudoval. Nezameraj sa iba na výsledok, ale uisti sa, že cestu k nemu si užívaš a má pre teba hodnotu. Poznaj sám seba, nezabudni na pravidelnú sebareflexiu. Poznaj svoje hodnoty a konaj podľa nich, inak nebudeš šťastný. Mysli na svojich nasledovníkov a nikdy neviaž svoj biznis len na svoju osobu.

Lujza Bubánová – Youfirst

Čo ťa v tvojom podnikateľskom živote naučilo najviac?

Neúspech ma naučil oveľa viac, pretože je to skúška výdrže a odolnosti. Asi najradšej mám, keď ma niekto presviedča, že to, čo robím nemá budúcnosť. Ako keby to už mali vyskúšané. Myslím, že takéto a podobné skúsenosti, keď je odhodlanie pod skúškou, človeka naučí bojovnosti a jednoznačne prinúti mať hrubšiu kožu.

Ktorým odvetviam predpovedáš najsľubnejšiu budúcnosť v nasledujúcich rokoch? Do čoho sa oplatí púšťať?

Tým, ktoré nás budú robiť krajšími, čo nás uzdravia, nasýtia a ubytujú. Takže vlastne to isté, čo tu bolo doteraz, len v inom šate, vďaka inováciám. Pre mňa osobne je zaujímavé zdravotníctvo, myslím, že mentálne zdravie bude dostávať veľa pozornosti.

Kristina Pomothy – Collective.space

Ak by si sa obzrela do minulosti, aké rady by si dala svojmu 20-ročnému „ja“ ?

Viac odvahy a uvedomelosti. Máme historicky danú neautonómnosť. Naša kultúra, výchova a vzdelávací systém nás neviedli k sebadôvere a práci na silných stránkach. Ešte aj moja generácia bola vedená k tomu, aby sme príliš nevynikali a aby sme sa snažili zlepšiť aj v tom, čo nám prirodzene nejde.

Navyše, pre úspech stačilo byť priemerný a to je rakovina pokroku. V minulosti som relatívne veľa času venovala veciam, pre ktoré som nemala žiadnu alebo mizivú vášeň. Dnes by som s tým časom narábala úplne inak.

Aký úspech ťa najviac naučil?

Učia ma skôr chyby ako úspech. Za úspech, ktorý ma posunul považujem to, že som sa rozhodla byť nezávislým poradcom v oblasti, pre ktorú mám vášeň a v ktorej neexistovali zaužívané postupy. Sama som si z toho vytvorila prácu snov. Chcela som mať možnosť priamo meniť to, ako ľudia pracujú a pritom si zachovať nezávislosť a byť silno spätá so svetovými inováciami. To všetko sa mi podarilo.

Katarína Šimková – Deal Factory

Ako sa z tvojho pohľadu zmenilo podnikateľské prostredie za posledné roky?

Zdá sa, že je veľmi priaznivé. Aj vďaka novým technológiám môže dnes ktokoľvek vyskúšať podnikanie aj s malou počiatočnou investíciou. Stačí mať odvahu, dobrý nápad, vášeň a chuť makať.

 

Prečo si sa rozhodla stať sa porotcom Chivas VENTURE a na čo budeš ako porotkyňa pri hodnotení prihliadať?

Je to zaujímavý projekt, ktorého som súčasťou už druhý rok. Dáva pozornosť hlavne téme sociálnej zodpovednosti. Tej by sme sa mohli venovať všetci o niečo viac. Okrem toho mne samej pomohli mnohí skvelí mentori počas budovania svojich firiem. Rada by som túto pomoc komunite vrátila. Zameriavať sa budem hlavne na to, či má startup premyslenú obchodnú stratégiu a vstup na trh. To je oblasť, ktorej sa v mojej Deal Factory venujeme a vieme v nej účastníkom súťaže poradiť.

 

Záverečných 5 ti­pov, ako uspieť v biznise

  • Choď za svo­jimi snami, ne­daj sa od­ra­diť pre­káž­kami, ale zá­ro­veň zis­ti, či už po­dobný pro­jekt ne­fun­guje nie­kde v za­hra­ničí. Ne­pod­ce­ňuj sa, no tiež si ne­mys­li, že si naj­lepší – pre­tože stále je čo zlep­šo­vať.
  • Ne­boj sa ino­vo­vať už exis­tu­júci pro­jekt, no vy­lep­ši ho o niečo, čo oce­nia bežní ľu­dia – tak má šancu uspieť kde­koľ­vek na svete.
  • Choď sa po­zrieť do za­hra­ni­čia, ako tam rie­šia vý­zvy tý­ka­júce sa po­dob­nej ob­lasti.
  • Ak tvoj pro­jekt skvele fun­guje aj na na­šom 5-mi­li­ó­no­vom trhu, je veľká šanca, že bude úspešný aj na veľ­kých tr­hoch v za­hra­ničí.
  • Na­uč sa, ako zvý­šiť po­ve­do­mie o tvojej značke, ne­za­bud­ni, že prí­beh pre­dáva.

 

Článok vznikol v spolupráci s Chivas VENTURE.

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá