5 vecí, ktoré by mal spĺňať správny biznis účet

  • Podnikanie si žiada celého človeka. Pri rozvíjaní biznisu je mnoho aktivít, ktorým sa musí podnikateľ venovať urgentne. Nadväzovanie obchodných kontaktov, prieskum trhu a príprava ponúk pre klientov sú pre úspech projektu kľúčové. Preto by mal byť biznis účet pomocníkom, ktorý pracuje spoľahlivo a neobmedzuje ťa pri práci. Podľa čoho ho spoznáš?
vub_small-biznis_4
  • Podnikanie si žiada celého človeka. Pri rozvíjaní biznisu je mnoho aktivít, ktorým sa musí podnikateľ venovať urgentne. Nadväzovanie obchodných kontaktov, prieskum trhu a príprava ponúk pre klientov sú pre úspech projektu kľúčové. Preto by mal byť biznis účet pomocníkom, ktorý pracuje spoľahlivo a neobmedzuje ťa pri práci. Podľa čoho ho spoznáš?

1. Neobmedzené platby

Ak sa nechceš zaťažovať rátaním platobných operácií na účte a ich cenou, je pre teba ideálny balík služieb, ktorý poskytuje neobmedzené platby. Nové VÚB Biz­nis účty  neob­me­dzujú pri­jí­ma­nie pla­tieb, odo­sie­la­nie elek­tro­nic­kých SEPA pla­tieb cez Inter­net a Mobil ban­king, ani platby kar­tou u obchod­ní­kov doma aj v zahra­ničí. A to všetko v rámci základnej ceny za vedenie účtu.

platba_na_telefon_laptop
foto: vub.sk

2. Fixná cena

Aby ťa neprekvapili výdaje na konci mesiaca, hľadaj účet s fixným poplatkom za všetky operácie, ktoré potrebuješ. Chcel by si dostávať SMS správy o stave účtu, mať poistenie pre prípad, že budeš PN alebo sporiaci účet s fakt dobrou úrokovou sadzbou? Vyber si ten správny VÚB Biz­nis účet. S novými pod­ni­ka­teľ­skými účtami využí­vaš zdarma služby Inter­net ban­kingu, Mobil ban­kingu, push a e-mai­lové noti­fi­ká­cie o pohy­boch na účte či Fle­xip­re­vod k spo­ria­cemu účtu.

4_small-biznis_vub
foto: vub.sk

3. Elektronické výpisy v cene účtu

O stave pod­ni­ka­teľ­ského účtu treba mať pre­hľad. V dnešnej digitálnej dobe je ideálny mesačný elek­tro­nický výpis, ktorý si vieš stiah­nuť v Inter­net ban­kingu alebo si nasta­viť jeho zasie­la­nie na e-mail. Pri VÚB Biz­nis účtoch sú mesačné elek­tro­nické výpisy ku všet­kým typom balí­kov a pre všetky typy účtov zahrnuté v cene účtu. Elektronický výpis tak automaticky získaš nielen k bežnému, ale aj k sporiacemu a fondovému účtu.

 

4. Väčší biznis – vyšší level

Rôzne druhy a fázy podnikania so sebou prinášajú rozdielne nároky na operácie na účte. Ich objem aj počet sa mení často už počas jed­ného mesiaca. Keď zistíš, že potrebuješ viac, ako ponúka bežný podnikateľský účet, je potrebné hľadať balík, ktorý ti vyhovuje. VÚB Biz­nis účty ponúkajú alternatívu pre každé štá­dium a typ pod­ni­ka­nia. Pokiaľ si svoj biznis len čerstvo rozbehol alebo si malý živnostník bez zamestnancov, VÚB Biznis účet Štandard je pre teba to pravé. VÚB Biznis účet Aktiv zas uspokojí aktívnych podnikateľov so skúsenosťami, ktorí sa nechcú obmedzovať v transakciách a hľadajú príležitosti pre ďalší rozvoj. Pre úspešné obchodné spoločnosti a dlhoročných podnikateľov  s komplexnými potrebami, ktorí využívajú aj POS terminál, fondové účty alebo operácie na pobočke, je ideálny VÚB Biznis účet Premium.

2_small-biznis_vub
foto: vub.sk

5. Jednoduché zriadenie

Nie je nič hor­šie, ako zdĺhavé vybavovačky sprevádzané nekonečným papierovaním. O nový VÚB Biz­nis účet môžeš požia­dať na kto­rej­koľ­vek pobočke VÚB banky a stačí ti len doklad totož­nosti a doklad osved­ču­júci opráv­ne­nie na výkon pod­ni­ka­teľ­skej čin­nosti, ktorý nie je starší ako 3 mesiace. Stretnutie na konkrétnej pobočke si ľahko dohodneš cez kontaktný formulár na webovej stránke alebo cez službu Kontakt. Navyše ak si otvoríš VÚB Biznis účet Štandard alebo Aktiv, prvé tri mesiace za vedenie účtu neplatíš.

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj titulnej fotografie: vub.sk


Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech