8 tínedžerských vynálezov, ktoré môžu spasiť svet

  • Mladé mozgy po celom svete nezaháľajú.
Boyan_Slat_Office_Ocean_Cleanup_Project
  • Mladé mozgy po celom svete nezaháľajú.

Tínedžeri z celého sveta dokazujú, že na zhotovenie skvelého vynálezu netreba ani maturitu. Od 13-dolárových kľučiek dverí, ktoré dokážu zabiť baktérie po tlačiareň pre Braillove písmo, pozrime sa na osem vynálezov od tínedžerov, ktoré majú potenciál zmeniť svet k lepšiemu.

foto: inhabitat.com

Po tom, čo jej ochorela matka, musela 14-ročná Remya Jose z Indie prať bielizeň namiesto nej. No ručné pranie v neďalekej rieke sa jej zdalo príliš zdĺhavé, a preto navrhla šikovnú práčku na ľudský pohon. Zo súčiastok starého bicykla vytvorila zariadenie, ktoré môže výrazne pomôcť rodinám, ktoré nemajú prístup k elektrine.

foto: mashable.com

16-ročné dievčatá Ciara Judge, Emer Hickey, a Sophie Healy -Thow z Írska vyhrali Google Science Fair 2014 s ich projektom, ktorý bojuje s globálnou potravinovou krízou. Baktériu, často sa nachádzajúcu v symbiotickom vzťahu so strukovinami spárovali s plodinami, s ktorými sa zvyčajne nespája, konkrétne s ovsom a jačmeňom. Plodiny, spárované s baktériou boli veľmi úspešné, vyklíčili asi za polovicu času a ich výnos bol o 74 percent vyšší. Zvýšenie výnosov plodín je životne dôležité, pretože svetová populácia rastie a objavy, ako tento by mohli významne ovplyvniť spôsob, akým budeme bojovať proti nedostatku potravín.

The Ocean Cleanup, ktorého CEO je 19-ročný Boyan Slat z Holandska je projekt dobre známy po celom svete. The Ocean Cle­a­nup fun­guje na prin­cípe, ktorý umožňuje moriam prak­ticky vyčis­tiť samé seba, keďže čerpá ener­giu z vĺn, aby mohol zbie­rať plas­tový odpad, ktorý sa v nich nachá­dza. Tento odpad môže byť následne recyk­lo­vaný a ďalej využitý ako palivo alebo iné pro­dukty. Štú­die zaobe­ra­júce sa mož­nos­ťou usku­toč­ne­nia tohto pro­jektu uka­zujú, že 63 míľ dlhý Ocean Cleanup má poten­ciál odstrá­niť 42 per­cent odpadu z Tichého oce­ána za dobu iba 10 rokov.

foto: commons.wikimedia.org

12-ročný Shubham Banerjee z Kalifornie využil súpravu Lego Mindstorms EV3, aby navrhol inovatívnu tlačiareň Braillovho písma s názvom Braigo v1.0, ktorá stojí oveľa menej ako podobné zariadenia. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie sa na svete nachádza približne 285 miliónov ľudí so zrakovým postihnutím, ale tlačiarne pre Braillovo písmo sú drahé, stoja viac ako 2 000 dolárov. Zariadenie, ktoré Shubham vymyslel má potenciál zmeniť spôsob, akým slepí komunikujú. Jeho snaha však neostala len pri tlačiarni, tínedžer založil spoločnosť Braigo Labs, tri roky na to vydal aplikáciu a webovú platformu, zatiaľ čo ďalej vylepšuje svoju priekopnícku tlačiareň. A to je stále len stredoškolák.

Milióny ľudí na celom svete žijú bez elektriny alebo čistej vody, preto sa 17-ročná Cynthia Sin Nga Lam z Austrálie rozhodla riešiť oba problémy naraz so svojim prenosným H2Pro zariadením. Jednotka H2Pro využíva fotokatalýzu. Pri tomto procese je svetlo využité na urýchlenie chemickej reakcie pre sterilizáciu vody. Ako vedľajší bonus, tento proces tiež poskytuje vodík, ktorý by podľa Cynthie mohol byť použitý na výrobu elektrickej energie.

foto: oneyoungworld.com

Keď Keňská škola Maseno v roku 2013 otvorila nové ubytovne pre viac ako 700 študentov, oblasť okolo nich často smrdela kvôli latrínam a chybnej kanalizácii, ktorá tiež znečisťovala miestne zdroje vody. Stredoškolák Leroy Mwasaru a jeho štyria priatelia prišli s riešením: bioreaktorom na ľudský odpad, ktorý dokáže premeniť splašky na čisté palivo do kuchýň, ktoré inak používali palivové drevo. Dnes je Leroy zakladateľom Greenpact – skupiny, ktorej cieľom je poskytnúť biopalivové riešenie pre viac ako šesť miliónov Keňanov, ktorí nemajú prístup k zodpovedajúcim hygienickým zariadeniam a obnoviteľným zdrojom energie.

foto: scmp.com

17-ročný Sun Ming Wong a 18-ročný King Pong Li z Hong Kongu vedeli, že baktérie sa šíria cez kľučky na dverách alebo madlá nákupných košíkov, ktorých sa dotýkajú stovky ľudí denne. Preto hľadali materiál, ktorý by dokázal zabiť baktérie. Je ním oxid titaničitý. Namiesto toho, aby držadlo iba potiahli oxidom titaničitým, pridali do neho ešte aj LED svetlo pre aktivovanie zlúčeniny, ktorá potom dokáže zlikvidovať 99,8 percenta baktérií. Ešte lepšie je, že ich vynález stojí len 13 dolárov, čo znamená, že by mohol byť prístupný pre viac ľudí na celom svete.

Opaľovací krém a ceruzky asi nebudú prvé dve veci, ktoré ti napadnú ako odpoveď na zmiernenie znečistenia, ale 16-ročný Samuel Burrow z Anglicka využil dve zložky nachádzajúce sa v týchto dvoch položkách pre vytvorenie náteru, ktorý dokáže pomocou svetla rozložiť znečisťujúce látky. Samuel zmiešal oxid titaničitý s oxidom grafénu a vytvoril tak zmes, ktorá má niekoľko použití. Ako špongia dokáže čistiť vodu a v kombinácii s pieskom má potenciál filtrovať z vody ťažké kovy. Len si predstav, aký čistý by bol svet, keby boli všetky budovy natreté týmto úžasným náterom.

zdroj: inhabitat.com, zdroj titulnej fotografie: miss-ocean.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech