97 % miest sveta nesplnilo štandardy kvality vzduchu. Slovensko milo prekvapilo

  • Každý rok zomrú milióny ľudí kvôli zlej kvalite ovzdušia
  • Bangladéš je najznečistenejšia krajina, Nové Dillí mesto
  • Niektoré krajiny sa zlepšili, jednou z nich je aj Čína
Znečistenie
Podľa najnovšej správy švajčiarskej spoločnosti IQAir spĺňa normy WHO ohľadom kvality ovzdušia len 3 percentá miest sveta., Twitter/CNN
  • Každý rok zomrú milióny ľudí kvôli zlej kvalite ovzdušia
  • Bangladéš je najznečistenejšia krajina, Nové Dillí mesto
  • Niektoré krajiny sa zlepšili, jednou z nich je aj Čína

Vzduch, ktorý dýchame, respektíve jeho kvalita, je pre naše životné prostredie a aj pre ľudstvo mimoriadne podstatná. USA Today píše, že znečistenie vzduchu predstavuje jednu z najväčších environmentálnych hrozieb a vedie k úmrtiu siedmich miliónov ľudí ročne, a respiračným problémom, ako napríklad astma alebo rakovina pľúc. 

Normou WHO je, že priemerné ročné hodnoty nebezpečných častíc vo vzduchu (označených ako PM2.5) nepresahujú 5 mikrogramov na 1 m3. CTVNews informuje, že častica PM2.5 je najmenšia znečisťujúca látka, ale zároveň patrí medzi tie najnebezpečnejšie. Pri vdýchnutí sa dostane hlboko do pľúcneho tkaniva, kde sa môže dostať do krvného obehu. Pochádza zo zdrojov, ako je spaľovanie fosílnych palív, prachové búrky a požiare. Spája sa s množstvom zdravotných hrozieb, vrátane astmy, kardiovaskulárnych a iných respiračných chorôb.

97 % miest nesplnilo štandardy kvality vzduchu 

Podľa správy IQAir, švajčiarskej spoločnosti zachytávajúcej globálnu kvalitu vzduchu, priemerné ročné znečistenie vzduchu vo všetkých krajinách a 97 percentách miest sveta presiahlo štandardy kvality vzduchu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). IQAir analyzoval stanice monitorujúce znečistenie v 6 475 mestách v 117 krajinách, regiónoch a územiach.

CNN píše, že iba 222 z analyzovaných 6 475 miest splnilo normy WHO. Taktiež tri teritóriá splnili tieto štandardy: francúzske teritórium Nová Kaledónia a americké teritóriá Portoriko a Panenské ostrovy. Čo sa týka krajín, najhoršie na tom boli India, Pakistan a Bangladéš, pričom presiahli vyššie uvedené normy približne 10-násobne. Naopak, najlepšie obstáli škandinávske krajiny, Austrália, Kanada, Japonsko a Veľká Británia. Spomedzi miest nelichotivá prvá priečka patrí, tak ako minulý rok, indickému Naí Dillí, ako píše NBC News

V USA môžu za znečistenie hlavne fosílne palivá, Čína sa zlepšila

Čo sa týka Spojených štátov amerických, znečistenie vzduchu prekročilo normy WHO dvoj- až trojnásobne. Z viac ako 2 400 analyzovaných amerických miest zostalo najznečistenejším Los Angeles, hoci úroveň znečistenia v porovnaní s rokom 2020 poklesla o šesť percent. 

Vedci tvrdia, že hlavnými zdrojmi znečistenia v USA bola doprava poháňaná fosílnymi palivami, výroba energie a lesné požiare, ktoré spôsobujú zmätok v najzraniteľnejších a marginalizovaných komunitách v krajine. „Závislosť Spojených štátov na fosílnych palivách, rastúca závažnosť požiarov, ako aj rôzne presadzovanie zákona o čistom ovzduší od administratívy po administratívu, to všetko prispelo k znečisteniu ovzdušia v USA,“ píšu autori štúdie.

Naopak, Čína, ktorá patrí k najhorším krajinám v tejto štatistike, sa v roku 2021 zlepšila. CTVNews uvádza, že viac ako polovica analyzovaných čínskych miest zaznamenala nižšie úrovne znečistenia ovzdušia v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Hlavné mesto Peking podľa správy pokračovalo v päťročnom trende zlepšovania kvality ovzdušia.

„Existuje veľa krajín, ktoré robia veľké pokroky v znižovaní miery znečistenia. Čína začala s niektorými veľmi veľkými číslami, a tie sa postupom času ďalej znižujú. No na svete sú aj miesta, kde sa situácia výrazne zhoršuje,“ pre NBC News povedal Christi Schroeder, manažér kvality vzduchu v spoločnosti IQAir.

Pokiaľ ide o Slovensko, žiadne z našich miest sa neocitlo v prvej tisícke najznečistenejších miest, pričom najhoršie na tom boli Žilina a Martin.

Správa má slúžiť ako budíček 

„Táto správa zdôrazňuje potrebu vlád na celom svete pomôcť znížiť globálne znečistenie ovzdušia. Jemné častice zabíjajú každý rok príliš veľa ľudí a vlády musia stanoviť prísnejšie národné normy kvality ovzdušia a lepšie preskúmať zahraničné pravidlá, ktoré zlepšujú kvalitu ovzdušia,“ cituje Glory Dolphin Hammesovú, výkonnú riaditeľku IQAir, World-Today-News.

CNN dodáva, že správa tiež odhalila niektoré nerovnosti: Monitorovacie stanice sú v niektorých rozvojových krajinách v Afrike, Južnej Amerike a na Strednom východe stále nedostatočné, čo vedie k nedostatku údajov o kvalite ovzdušia v týchto regiónoch.

Medzivládny panel OSN pre zmenu klímy prišiel v roku 2021 vo svojej správe k záveru, že okrem spomalenia rýchlosti globálneho otepľovania by obmedzenie využívania fosílnych palív prinieslo ďalší prínos v podobe zlepšenia kvality ovzdušia a verejného zdravia.

 

Zdroje: USA Today, IQAir, CTVNews, CNN, NBC News, World-Today-News

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá