Ako so star­tu­pom uspieť?

Michal Tomek / 22. apríla 2014 / Tools a produktivita

Keď sa povie star­tup, kaž­dé­mu prí­du na myseľ tie naj­zná­mej­šie fir­my, kto­ré to doká­za­li. Či už Face­bo­ok, Spo­ti­fy, Grou­pon, ale­bo tie men­šie, lokál­ne, kto­ré zaží­va­jú úspe­ch prá­ve teraz — sli.do či Data­mo­li­no. Vec sa má ale tak, že nie kaž­dý star­tup to dotiah­ne tak ďale­ko. Prá­ve naopak, viac je taký­ch, kto­ré pad­nú a ani sa o nich nedoz­vie­me.

 

Čo je teda zárukou úspechu začínajúcej firmy s inovatívnym produktom? Nič. Nič nezaručí, že tento alebo tamtem startup zožne všetku slávu sveta a zákazníci ho budú milovať. Neexistujú kritériá, na základe ktorých by to aj najväčší odborníci vedeli odhadnúť. Veľa vecí však je v rukách samotného zakladateľa a tímu, ktorý na produkte pracuje. Sú veci, ktoré títo ľudia vedia ovplyvniť. Medzi ne patrí napríklad biznis model. Ak sa správne nastaví, je šanca, že podnikanie bude fungovať.

 

Ako takýto biznis model nastaviť?

Autori Alex Osterwalder a Steve Blank vytvorili prezentáciu, ktorá kombinuje niektoré poznatky dvoch svetových bestsellerov Business Model Generation a The Four Steps to the Epiphany. Nájdete v nej zaujímavé tipy o tom, ako by mal dobrý biznis model vyzerať. 

  

 
Zdroj: slideshare.net, theyec.org
Pridať komentár (0)