Aký má súvis užívanie marihuany s inteligenciou?

  • Deti s vysokými inteligenčnými výsledkami sa skôr prikláňajú k drogám. Ako je to možné sa nám snažia vysvetliť vedci z Londýna.
collagencg
newhealthadvisor.com/pexels.com
  • Deti s vysokými inteligenčnými výsledkami sa skôr prikláňajú k drogám. Ako je to možné sa nám snažia vysvetliť vedci z Londýna.

Na základe novej štúdie publikovanej v BMJ Open, deti v 11 rokoch s priemernými až vysokými hodnotami výsledkov z rozumových testov, sa častejšie prikláňajú k užívaniu marihuany v puberte ako deti s horšími výsledkami.

Vedci z Univerzity v Londýne robili tento pokus na viac ako 6 000 deťoch. Ich analýza ukázala, že deti, ktoré majú 11 rokov a priemerné rozumové schopnosti, majú väčší sklon k závislosti na drogách ako deti s nižšími rozumovými schopnosťami. Tento stav odsledovali počas ich puberty až po 20. rok života.

Foto: easyhealthoptions.com

U 11-ročných detí, ktoré patrili do skupiny „múdrych detí“, sa nedalo s určitosťou tvrdiť, že budú požívateľmi marihuany v ranej puberte, ale bola tam oveľa väčšia šanca užívania drog, ako u detí zo „slabšej“ skupiny. Avšak rozdiel nastáva až vo vyššom veku. Približne v rokoch od 18 do 20, kedy puberta končí sa už u detí s vysokými výsledkami dalo jasne povedať, že budú občas alebo trvalo užívať marihuanu.

Tento výskum ukázal jasnú súvislosť medzi rozumovými schopnosťami a inteligenciou jednotlivcov. Jeho výsledok je, že inteligentnejší ľudia majú väčší sklon k marihuane, ako ich „menej inteligentní“ rovesníci. Veľkou otázkou, ale je PREČO?

Jasné odpovede na túto otázku stále neexistujú. Jednou z možností je, že práve inteligentnejšie deti majú väčší prístup a chuť k skúšaniu nových vecí. Je to tiež len teória, a teda zostáva ešte mnoho otázok nezodpovedaných.

zdroj článku: iflscience.com 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech